27 april, 2016

Vad är problemet?

Av JanneHbom

avtalpolis_1000x450

”Parterna förbinder sig att arbeta med identifierade problem vilka rör brottslighet och otrygghet vilka har prioriterats utifrån en gemensam kartläggning av problembilden. Den gemensamt framtagna problembilden ska utmynna i handlingsplaner med åtgärder där båda parters roller och uppdrag tydliggörs i ansvar och åtagande.”

Den 17 december 2015 ingick Boxholms kommun och Lokalpolisområde Motala en samverkansöverenskommelse ”för att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.” Texten i stycket ovan är hämtad från avtalet.

Samverkansöverenskommelsen undertecknades av Kommunstyrelsens ordförande i Boxholm, Britt-Marie Johansson och Tf Lokalpolisområdeschef Hanna Sjögren.

Jag läser stycket om identifierade problem om och om igen. Och tänker, kan man arbeta med oidentifierade problem? Är det överhuvudtaget möjligt. Jag läser stycket en gång till. Och tänker, nu så där en drygt fyra månader senare borde ju den gemensamma kartläggningen av problembilden vara klar. Och inte bara det, den gemensamt framtagna problembilden borde ju ha mynnat ut i handlingsplaner vid det här laget.

Jag läser stycket en gång till. Och tänker, varför behövs det samverkansöverenskommelser överhuvudtaget. Är inte bekämpandet av brottslighet en i de allra främsta rummen en ren polisiär uppgift.

Jag läser stycket en gång till. Jag är nog lite trög. Och så läser jag om hela avtalet, hela överenskommelsen. Och tänker, hur kan den ena avtalspartnern vara Lokalpolisområde Motala? Vårt lokalområde är ju Boxholm. Om det är Motala som är lokalområde då kan det väl inte vara Boxholm. Eller det är kanske därför man behöver ett samverkansavtal? För att lokal betyder i bästa fall semi-regional.

Jag får ingen ro. Jag ringer till kommunhuset men det är ingen som svarar. Jag tänker, jag ringer till polisen i Boxholm men de har stängt. De har bara öppet en dag i veckan, förvisso idag, onsdag, men bara då mellan klockan 14 och 16.

Jag tänker, jag ringer till Lokalpolisområdet i Motala. Jag kan välja mellan att ringa till Anmälan, Cyklar, Delgivning, Hittegods, Pass, Tillstånd och Vapen. Inget av det passar ju min frågeställning, förutom Cyklar då möjligtvis eftersom min fråga kanske vagt kan kopplas till att det känns som om hela polismyndigheten är ute och cyklar.

Jag bestämmer mig för att ringa Polisen Cyklar i Motala, men det går inte. Polisen Cyklar har stängt alla dagar i veckan. Cykelvisning sker dock torsdagar jämna veckor mellan kl 16 och 18. Den här veckan är ojämn.

Jag ger upp, jag får nog allt jobba lite till med problembilden innan jag skrider till handling.