Etikett: tillgänglighet

31 augusti, 2022

MOVE THAT BUZZZ!

KOLLA! SÅ ROLIGT! Under ett års tid var jag projektledare för ett projekt på Linköpings stadsbibliotek som bland annat hade till uppgift att komma med förslag på Framtidens mobila biblioteksverksamhet. Och nu är det verkligen på gång att bli verkstad med flera av de idéer som presenterades. Så kul! Det senaste, spännande från bibblan i Linköping är MOVE THAT BUZZZ! Där du som arrangör, företag, […]

27 april, 2016

Vad är problemet?

”Parterna förbinder sig att arbeta med identifierade problem vilka rör brottslighet och otrygghet vilka har prioriterats utifrån en gemensam kartläggning av problembilden. Den gemensamt framtagna problembilden ska utmynna i handlingsplaner med åtgärder där båda parters roller och uppdrag tydliggörs i ansvar och åtagande.” Den 17 december 2015 ingick Boxholms kommun och Lokalpolisområde Motala en samverkansöverenskommelse ”för att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.” […]

16 maj, 2014

Otillgänglighet snart högsta status

[LINNEFORS 2014-05-16] Uppkopplad och inloggad. Påslagen och aktiverad. Absolut online och definitivt med. Aldrig någonsin tidigare ha människan varit så tillgänglig. Vi når varandra närsomhelst varsomhelst. Till och med här ute på landsbygden mitt i klorofyllen där vi i bästa fall har en pinnes täckning på mobiltelefonen finns vi till hands. Hur länge kommer vi att orka. Plattare organisationer ställer större krav på tillgänglighet på […]