26 april, 2016

Beslutsångest?

Av JanneHbom

beslutsangest_1000x450

Lider du av beslutsångest? Bra, för så länge du inte njuter av det finns det ju större möjligheter till att komma till rätta med lidandet. Beslutsångest är ju faktiskt inget annat än rent ältande. Å ena sidan / å andra sidan. Ett ältande som uppstår när man ställs inför en valsituation. Man måste fatta ett beslut. Om man upplever det som svårt att fatta beslut kommer beslutsångesten i det närmaste som en räddning. För så länge som jag inte fattar beslut skjuter jag också upp risken för att fatta ett felaktigt beslut.

I många organisationer är dessutom ett felaktigt beslut i det närmaste att jämställa med en dödssynd. Företagskulturens första budord i dessa organisationer lyder: ”Vad du än gör, gör inte fel.” Det sätter en hämsko på utveckling, försvårar förändring och påverkar på sikt både lönsamhet och framgång, för både organisation och individ. I dessa organisationer krävs oftast ett mer djupgående arbete utifrån, normer, förhållningssätt och organisationskultur för att få tillbaka beslutskraften.

Samtidigt är rädslan för förändring genetiskt inbyggd i var och en av oss. Människans försiktighet och att följa det invanda har också gynnat vår överlevnad. Men det som fugerade som en bra strategi i en värld fylld av sabeltandade tigrar är kanske inte alltid den bästa metoden på en global marknad där förmågan till snabba beslut och ett visst mått av kalkylerat risktagande är en nödvändighet för fortsatt konkurrenskraft och attraktivitet.

Ibland när man träffar chefer och ledare som av sin omgivning kritiseras för att de ”aldrig kommer till skott” och fattar beslut och där det dessutom radas upp exempel på exempel på ärenden och frågor som fortfarande ältas är det lika svårt för personen i fråga att se att det verkligen förhåller sig så. Chefen eller ledaren har istället förklaringar som att ledarskapet är demokratiskt, inlyssnande och att ”man måste förstå att vissa saker måste få ta tid”. Allt det där är i de flesta fall bara floskler och skägg. Bakom detta döljer sig en chef eller ledare som ogillar att fatta beslut så till den milda grad att hen utvecklat beslutsångest.

Men det är absolut inget kroniskt tillstånd. Det finns ett antal strategier att ta till för att arbeta med sin beslutsångest. Att gå på den första känslan, magkänslan, är förmodligen en bra strategi för den som brukar fastna i ältandet.

En annan strategi kan vara att snabbt sätta upp tre till fyra krav och eller önskemål som ska uppfyllas och sedan fatta beslut utifrån dessa.

Lägg där till rätt typ av coachning så kan man byta ut sin beslutsångest och ältande mot beslutskraft och fart framåt.