27 januari, 2019

Den ständige Side-kicken

Av JanneHbom

Jervis McEntee var en amerikansk målare som tillhörde Hudson River School, en rörelse som under 1800-talet växter fram bland en grupp av landskapsmålare var estetiska syn influerades av romantiken. Att rörelsen får namnet Hudson River school beror helt enkelt på att det är naturen längs med Hudson-floden som skildras.

McEntee tillhör kanske de mindre kända 1800-talskonstnärerna i USA, men han var nära vän med många av de ledande konstnärerna vi den tiden. Han ansågs vara lite av ett socialt geni och han och hans fru bjöd gärna till fest och där i salongerna på Tenth Street Studio Building kunde man titt som tätt skymta den ena efter den andra kändisen i dåtidens amerikanska konstnärsvärld.
Tenth Street Studio Building var förövrigt den första moderna anläggningen som kombinerade ateljé med bostadsyta och som helt och hållet var avsedd att tillgodose just konstnärers behov. Byggnaden bidrog starkt till att göra området Greenwich Village till en central plats för konstlivet i New York.

Men Jervis McEntee var verkligen allt annat än oäven själv i sitt målande. I A Cliff in the Katskills, en olja på duk från 1885 målar han ett känt naturligt landmärke på ett sådant raffinerat sätt och istället för att vara naturen trogen väljer han att måla in sin alldeles personliga tolkning av vad han ser. Tekniken med tjockt applicerad färg avviker starkt från det fokus på sköna detaljer som är annars är så typiskt för tidens landskapsmåleri. Kontrasten mellan ljus och skugga blir i det närmaste övertydliga, rent av djärva. Molnen känns hotfulla och liknar rent av flammande eld.  Klippanskiktet får mig att tänka på både Påskön och afrikanska masker. Vågat. Härligt. Eget och öde.
När McEntee målade tavlan var han änkling och ensam. För lika utåtriktad som Jervis McEntee var under tiden hans fru levde, lika tillbakadragen blev han som änkling. De sista tretton av sitt liv isolerade han sig allt mer och den 27 januari 1891 dog han i sviterna av njurinflammation.  

A Cliff in the Katskills finns att beskåda på Brooklyn Museum i New York i USA.

#enbildkonstnärperdaghållerdoktornborta #konst #konstpaus