28 januari, 2019

En medaljprydd dalslänning

Av JanneHbom

Georg Suttner föddes 1922 i Dalsland. Musiken spelade en viktig roll under uppväxten och tillsammans med sina bröder bildade han en kvartett som underhöll med sång och musik. Själv spelade Georg Suttner olika instrument men basfiolen blev hans huvudinstrument.

Trots ett stort intresse för musiken valde Suttner ändå bildkonsten. Efter studier på Valands konsthögskola i Göteborg, Konstakademierna i Oslo och Köpenhamn blev han därefter antagen som elev hos Fernard Léger i Paris. Léger drev på den tiden en egen konstskola och han utövade stort inflytande på flera svenska konstnärer, bland andra medlemmar ur Halmstadgruppen.  Tiden vid Légers skonstskola påverkade också Georg Suttner starkt. Han har själv sagt att ”där lärde han sig måla rent och att arbeta med färgen.

Suttners konst beskrivs som abstrakt och expressionistisk. I oljemålningen Den glasblåsande kvinnan ersätts snarare abstraktionen av ännu mer expressionism. Här har han verkligen arbetat med färgen. Breda penseldrag men ändå inte en helt färgtäckt duk skapar både rörelse och spänning i bilden. Och att det är en kvinna som blåser glaset råder det ingen tvekan om. Är hon dessutom naken? Hela bilden blir liksom en käftsmäll i allt det där varma, glödande. Och på tal om käftsmäll är det en knuten hand som är på väg mot betraktaren?

George Suttner debuterade på Decemberutställningen på Konsthallen i Göteborg 1946. Under åren deltog han i flertalet utställningar både i Sverige och utomlands. Hans konstnärskap uppmärksammades och han blev med tiden rikligen belönad med utmärkelser och priser. Han dubbades till riddare av Franska Hederslegionen 1983, fick Dalslandsmedaljen 1985 och 1999 tilldelades han Kungliga medaljen i guld, Illis quorum, femte storleken.

George Suttner blev 91 år. Han avled den 28 januari 2014.

Den glasblåsande kvinnan, olja på duk, är i privat ägo. Suttner finns dock representerad på många museer, bland annat Moderna museet i Stockholm.

#enbildkonstnärperdaghållerdoktornborta #konst #konstpaus