29 januari, 2019

Compact painting

Av JanneHbom

Miniatyrmåleri kallas måleri där konturerna tecknas med minium (mönja), en röd färg som under medeltiden användes för att måla anfanger och illuminationer i handskrifter på pergament. Mönja på franska heter migne, som i sin tur ledde fram till beteckningen mignature.

I vidare bemärkelse har emellertid alla mycket små eller mycket detaljrika målningar, ofta porträtt, kommit att kallas för miniatyrer.

I den romerska mytologin är Aurora morgonrodnadens gudinna. När man ser hennes lysande hårsvall här förstår man varför. I William Jacob Baer’s miniatyr från 1896 avbildas hon både framifrån och i profil och hela himlen täcks av mönja. Den gyllene timmen eller Aurora som tavlan egentligen heter mäter inte mer än 15 x 12 cm. Ändå är detaljrikedomen fantastisk till exempel i gudinnas ögon rent av gudomlig.

William Jacob Baer föddes den 29 januari 1860 i Cincinnati i delstaten Ohio, och utbildade sig till litograf och arbetade också några år som detta samtidigt som han tog kvällskurser i måleri . År 1880 reste han till München för att studera teckning och målning på Kungliga Akademin. Tillbaka i USA flyttade han så småningom till New York och började fokusera uteslutande på miniatyrmåleriet. Bear blir med tiden en av de allra skickligaste inom sitt hantverk. Han anses dessutom vara en av föråkarna i återupplivningen av miniatyrmåleriet i slutet av 1800-talet.

William Jacob Baer blev 81 år gammal.

Den gyllene timmen är en akvarell på elfenben. Den finns att betrakta på The Walters Art Museum i Baltimore, USA.

#enbildkonstnärperdaghållerdoktornborta #konst #konstpaus