Etikett: landsskapsmåleri

27 januari, 2019

Den ständige Side-kicken

Jervis McEntee var en amerikansk målare som tillhörde Hudson River School, en rörelse som under 1800-talet växter fram bland en grupp av landskapsmålare var estetiska syn influerades av romantiken. Att rörelsen får namnet Hudson River school beror helt enkelt på att det är naturen längs med Hudson-floden som skildras. McEntee tillhör kanske de mindre kända 1800-talskonstnärerna i USA, men han var nära vän med många […]