26 maj, 2017

TT äger dina nyheter

Av JanneHbom

TT-fieringen av svenska dagstidningar fortsätter med oförminskad styrka och förtätats dessutom.

I dag har en stor del av varje tidnings nyhetsinnehåll en och samma avsändare – aktiebolaget TT Nyhetsbyrå. Med en årlig omsättning på runt 650 miljoner kronor dominerar bolaget totalt nyhetsflödet i Sverige. Det innebär en likriktning i nyhetsrapporteringen som tydligast visar sig i att en och samma ”nyhet” dyker upp i tidning efter tidning, oftast helt oredigerad, enbart som en klipp-och-klistra-aktivitet från TT’s layout. Ibland har dock till och med tidningen mage att lägga till namnet på någon av de egna journalisterna i slutet av texten för att låtsats påskina att det förekommit någon form av journalistiskt arbete på den egna redaktionen. Det är givetvis irriterande för en tidningsälskare att betala flera gånger för exakt samma nyhet, bara för att till exempel DN och Corren inte orkat göra något med nyheten (se bilden ovan). Men låt oss istället tala om de som är allt annat än irriterande utan direkt oroande. Vad som händer i ett samhälle där en enda aktör står för URVALET av nyheter.

För analogt med TT’s totala dominans på nyhetsmarknaden är det där och inte på DN, eller SvD eller Corren eller någon annan landsortstidning av storlek som nyhetsurvalet sker. En enda leverantör, TT Nyhetsbyrå, avgör alltså vad som är nyhet och vad som inte är.  Det är uppenbart att den här likriktningen skadar branschen där varje produkt mer och mer liknar varandra. I en tid då vi egentligen borde ha ännu mer mångfald och egenart. Hur är det möjligt? Hur kan en hel bransch bara svälja detta? Varför talas det överhuvudtaget inte om denna utarmning av media? Svaren på dessa frågor är kanske enklare än man tror.

TT Nyhetsbyrån ägs nämligen av sina egna. Så här fördelar sig ägarandelarna: Aftonbladet (20%), Dagens Nyheter, Expressen, Stampen, Svenska Dagbladet, NT Media och Sydsvenska Dagbladet (10% vardera) samt MittMedia Förvaltnings AB, Pres(s)gruppen, Upsala Nya Tidning, VLT AB och (5% vardera).

Denna ägarkoncentration är i sig anmärkningsvärd och kan till exempel jämföras med den som råder inom den svenska bygg- och anläggningsbranschen där branschen korsägande och ägande i olika produktionsled givit oss konsumenter i slutänden dyrare produkter. Lägg där till de kartellbildningar som med jämna mellanrum uppdagas och avslöjas.

Men ägarkoncentrationen och framförallt TT’s dominerande ställning anses inte vara ett hot mot konkurrensen på den fria marknaden eller ett missbruk av densamma, låter Konsumentverket meddela. Då så! Eller?