13 maj, 2014

Sverige behöver en samlingsregering – Ta min!

Av JanneHbom

samlingsregering_600

[LINNEFORS 2014-05-13] Det Sverige verkligen behöver i dessa tider är en samlingsregering. Så jag har samlat ihop några stycken som jag tycker borde utgöra ministrarna i den samlingsregeringen. Jag har ännu inte hunnit tillfrågat alla men då jag ser det mera som en teknikalitet hindrar det inte att jag redan nu offentliggör Sveriges nya regering. Redo att tillträda och skyndsamt tjäna sitt folk. Jag har också tagit mig friheten att samtidigt också rumstera om bland departementen, kanske strukit något, ändrat något och rent av lagt till något.

HÅKAN LANS – Utvecklingsminister En ny typ av minister med ansvar för forskning och utveckling på Utbildningsdepartementet. Håkan Lans är en av våra namnkunnigaste uppfinnare med uppfinningar som datormusen, RGB-färgsystemet och inte minst kommunikationsmetoden STDMA som användas både till sjöss och i luften. Håkan är en kreativ krigare som stångats inte minst mot multinationella jättar. Håkan kommer bland annat att införa uppfinnande och entreprenörskap redan från 6-årsverksamheten. Men också se till att underlätta klusterbildning i en mängd olika branscher för att ytterligare driva på avknoppningar och nytänkande.

PIA SUNDHAGE – Utbildningsminister och chef för Utbildningsdepartementet. Det är hög tid att utbildningen och skolan blir en lagsport där man arbetar tillsammans för gemensamma mål. Med succétränaren Pia Sundhage som ledare och förebild kommer den svenska skolan inte bara  toppa framtidens PISA-undersökningar utan från 10 års ålder kommer Sveriges elever också matematiskt visa på hur man får den lutande kampanilen i Pisa att bli spikrak. Pia Sundhage som gjort en dygd av att arbeta med positiv förstärkning i sitt ledarskap kommer tillföra den glädje och hopp som en hel skolbransch så väl behöver. Men det kommer krävas oceaner av hårt arbete, tillsammans.

ANNIKA ANDERSSON – Försvarsminister och chef för Försvarsdepartementet. Annika Andersson må som komedienn ha väldigt lite stridserfarenhet och det är därför hon är klippt och skuren för uppdraget. Att tro att vi som ett litet ointressant land ska kunna bygga upp ett militärt försvar så att vi ens kan skrämma Vens befolkning är ett skämt och det är just detta vi ska ta fasta på. Vi ställer om hela det svenska försvaret till att bli de hyggligaste militärerna i hela världen och vår uppgift blir att hålla humöret upp på alla andra genom att sprida glädje med genuin humor. Skrattsalvor kommer att avfyras i vårt sällskap. Allt under ledning från en av de riktigt stora.

LEIF GW PERSSON – Justitieminister och chef för Justitiedepartementet men bara på halvtid. Professor Persson är på ett sätt delar av lagen personifierad och under sin halvtidstjänst kommer han att städa upp i de lagdelar som han är extra familjär med. Leif GW Persson kommer inte att sitta hela mandatperioden av den anledningen att han helt enkelt kommer att vara klar med det som tidigare ministrar förutsatt att göra under årtionden men ännu ej åstadkommit.

THEODOR KALLIFATIDES – Välkomstminister och delar chefskapet med Leif GW Persson på Justitiedepartementet. Det är den tidigare titeln Migrationsminister som helt enkelt får flytta på sig till förmån för Välkomstministern. Theodor Kallifatides som en gång i tiden emigrerade till Sverige kommer ha som främsta uppgift att välkomna och samtala med alla som valt att komma till Sverige. Han kommer att vara den första förebilden som nyanlända möter när det kommer hit. Välkomstministern kommer dessutom att bygga upp ett nätverk av svenskar, nya och gamla, som kommer att fungera som mentorer och nätverksbyggare för våra nya vänner.

MATS ERLANDSSON – Landsbygdsminister och chef för Landsbygdsdepartementet är kanske den nya samlingsregeringens mest okända kort. Men Mats Erlandsson är en lantbrukare som idag driver Äventyrsgården Syllerstorpett i Östergötland. En glad skit som börjat med en tom ladugård och byggt upp en verksamhet mitt ute i spenaten som utmanar normer och sprider glädje samtidigt som det skapar arbetstillfällen i bygden. En handlingens man är precis det som den svenska landsbygdsutvecklingen behöver.

ÅKE PERSSON – Näringsminister och chef för Näringsdepartementet. Åke Persson är grundaren av det ytterst framgångsrika IT-bolaget Monitor ERP System och befinner sig dagligen mitt i svensk tjänsteindustri.  En entreprenör och ledare med stort hjärta och dessutom med bägge fötterna på jorden. Näringsdepartementet är kanske en av de viktigaste departementen i den nya samlingsregeringen så därför återfinns där dessutom ytterligare två ministrar.

STEFAN LÖFVÉN – Industriminister med ett speciellt fokus på Sveriges industriföretag, idag och i framtiden. Är det något Stefan Lövfén har så är det en djup förståelse för den svenska industrins förutsättningar och villkor. Stefan Löfvén hyser också ett stort förtroende bland sina forna medlemmar och här behövs mycket klokskap och nytänkade för att Sverige ska kunna hävda sig på den internationella marknaden i framtiden. Åke Persson är Stefans chef på Näringsdepartementet.

HÅKAN STROTZ – Minister för de Kreativa Näringarna driver idag skogseremitaget Urnatur som tillsammans med Furillen och Ishotellet i Jukkasjärvi är goda exempel på hur det går att kapitalisera inom kreativa näringar. Potentialen inom denna del av näringslivet är ofantlig och här har Sverige mycket att ta igen. Håkan är som klippt och skuren för den uppgiften. Åker Persson är Håkans chef på Näringsdepartementet.

I den nya samlingsregeringen finns det inte något Arbetsdepartement utan det departementets ”arbetsuppgifter” har fördelats mellan de övriga departementen.

MARIANNE HOLMBOM – Livsminister och chef för det nyinrättade Livsdepartementet som ersätter de gamla Socialdepartementet. Här kan jag få utstå en hel del kritik då ministern av en händelse råkar vara min morsa men hennes kompetens inom detta område väger ändå över. Med över 40 år i branschen, och då pratar vi HELA branschen kommer hon snabbt att göra avtryck och skillnad.

MICHAEL COCOZZA – Bostadsminister som genom handling visar att det går att bygga där de gråa stora elefanterna tidigare sagt att det är en omöjlighet. Dessutom till priser som är sväljbara. Michael kommer att gå hårt fram och lösa upp de klutar som hindrar hela Sverige att växa. Utnämningen av Michael Cocozza innebär ett trendbrott för hela den svenska byggindustrin som inte kommer att ses med blida ögon från de etablerade drakarna. Men vi kommer att ta den fighten. Min morsa är Michaels chef på Livsdepartementet.

LOTTIE RÄÄF – Kulturminister och chef för Kulturdepartementet. Lottie Rääf är en ung kvinna från Ydre kommun som är företagsam, kreativ och fylld med energi. I projektet ”Vi finns!” åkte Lottie runt i ett antal kommuner och föreläste, startat workshops, ordnade event och arrangerade en mängd andra aktiviteter för ungdomar mellan 18 och 25. En handlingens kvinna med andra ord. Precis en sådan som kulturen behöver.

HANS ROSLING – Miljöminister och chef för Miljödepartementet. Hans Rosling är kanske samlingsregeringens mest internationellt meriterade namn. Professorn i internationell hälsa vid Karolinska institutet är nästan att betrakta som en megastar i vissa kretsar. Och det är det kändisskapet parat med Hans Roslings kompetens, motor och smittande entusiasm som kommer göra att han kommer att lyckas i sitt arbete som Miljöminister. En pragmatisk livssyn och en målinriktning som kommer att leda oss alla mot en ännu bättre värld.

VICTORIA BERNADOTTE – Utrikesminister och chef för Utrikesdepartementet. Blott 34 år ung är Kronprinsessan Victoria ändå ett självklart val. Diplomati handlar till stor del om att komma på ”speaking terms” med rätt personer.  Kronprinsessans titel fungera i sig här som alla dörröppnares dörröppnare. Lägg där till att Kronprinsessan Victoria agerat på denna arena under i stort sett hela sitt liv. Det är hög tid att vi kan dra riktig nytta av det för landets bästa.

ANDERS BORG – Finansminister och chef för Finansdepartementet. Anders Borg är i många stycken primus motor i dagens regering och är med i den nya samlingsregeringen dels för att han är en erkänt skicklig finansminister, dels för att han också skapar en viss kontinuitet. Men framförallt är han med för att fungera som ett bollplank för övriga ministrar, inte minst Industriministern.

Det var i stort sett hela den nya Samlingsregeringen. Nu återstår bara ett enda namn. Nämligen namnet på den som sak leda styrkorna. Om de var svårt att värka fram de övriga namnen så kan det nästan te sig omöjligt att vaska fram rätt namn här. Jag ska villigt erkänna att jag länge lekte med tanken att ge jobbet till en av mina stora förebilder, Ingvar Kamprad, men med ålderns rätt låter jag honom stå över. Gudrun Schyman är en annan stark person som funnits i tankarna men risken skulle vara övergripande att hon och morsan skulle förlora sig i att prata gamla minnen.

När jag slet som mest med frågan utan att jag kom någonstans framstod det plötsligt glasklart vem som är den enda tänkbara kandidaten att leda den nya samlingsregeringen för Sveriges bästa. Det måste vara den person som enskilt ekonomiskt satsat mest på landet Sverige. När andra genom åren valt att flytta ut sina förmögenheter har den här statsministerkandidaten troget fortsatt betala sin skatt här i Sverige och dessutom byggt upp ett internationellt imperium där varje etablering runt om i världen tjänar lite som ambassader för det svenska.

STEFAN PERSSON – Statsminister och chef för hela samlingsregeringen. Den forne H&M-chefen och numera ordföranden i H&M har inte bara visat prov på stort ledarskap och moral utan beskrivs också av den inre kretsen som lyhörd, ödmjuk och resultatinriktad. Precis vad Sverige och världen behöver i dessa tider.

Det var min Samlingsregering. Hur ser din ut?

Blogg100 
#Blogg100 är en utmaning som går ut på att blogga varje dag, 100 dagar i rad.
Här kan du läsa mer om utmaningen Det här var blogginlägg 74 av 100.