12 maj, 2017

Som ett brev på posten

Av JanneHbom

Idag fyller det svenska postnumret 49 år. Året var 1968 och fram till dess hade postsorterarna utgått ifrån ortnamnet. Det gällde med andra ord att kunna sin geografi för att rätt brev kom med rätt transport runt om i landet. Nu ordnades alltså Sverige efter postnummer. Principen var ju högre postnummer desto längre norrut i landet. Med ett undantag, Stockholm. Postnumren i huvudstaden skulle givetvis började med en etta.

Idag heter Posten Postnord och är resultatet av ett olyckligt äktenskap mellan den svenska och danska posten. Ägare är också svenska och danska staten. Vi svenskar äger 60 procent av bolaget och danskarna resten. Däremot när det är dags för den årliga bolagsstämman är det 50/50 som gäller för rösträtten och därmed makten i bolaget.

Postnord är på många sätt ett hårt kritiserat bolag. Svenska folkets förtroende för bolaget är sedan en tid körd i botten och i senaste Förtroendebarometern rasade Postnord ytterligare 21 procentenheter till rekordlåga taffliga 16%.

Postkoncernen brottas dessutom med gigantiska ekonomiska problem. För verksamhetsåret 2015 var sifforna glödgat röda. Med ett negativt resultat på 2,5 miljarder trodde flera bedömare att det skulle vända under 2016. Men tvärtom fördjupades krisen ytterligare under förra året. Det är den danska delen av verksamheten som bär huvudansvaret för att bolaget blöder och nu kommer nedskärningarna för Postnord Danmark.

Den danska delen ska minska sin personal med 4.000 personer. Flera av de anställda som kommer att få gå har avtal som garanterar dem tre årslöner vid uppsägning. Den danska bantningen kommer därmed att kosta hela tre miljarder svenska kronor. Pengar som i dag inte finns och som måste skjutas till av ägarna i form av kapitaltillskott. Detta irriterar inte så lite den Sveriges näringsminister Mikael Damberg som har kallat krisen i bolaget för ”ett danskt problem”. Den danske finansministern Kristian Jensen har ingen förståelse för det argumentet utan menar att Sverige med sin sextioprocentiga ägarandel i bolaget ska stå för 60 procent av det kapitaltillskott som kommer att krävas när omställningen av den danska delen av Postnord ska genomförs. Det verkar dra ihop sig till en klassisk landskamp. Måhända får vi räkna med portohöjningar – de lär säkert komma – som ett brev på posten?