22 februari, 2019

Några kladdar av en karlavulen kvinna

Av JanneHbom

Charlotta Cederström född 1760 på Gövetorp herrgård i Småland var en konstnär och stark 1700-talskvinna.

Hon gifte sig olyckligt med friherre Axel Ture Gyllenkrok. Paret flyttade in på makens gods, Björnstorps slott, på den skånska landsbygden. Det olyckliga äktenskapet späddes på med sysslolöshet och tristess. Föra att både fördriva tiden och tanken sysselsatte sig Charlotta Cederström med många olika konstformer. Hon skrev dikter och en roman, hon tecknade, laverade och ritade i tusch. Det visade sig att hon hade en alldeles särskild känsla för karikatyrer och fick till och med en del av dem tryckta och utgivna.

Till slut upplöstes äktenskapet med Gyllenkrok och Charlotta gifte sig Cederström och flyttade till Stockholm och livet börjar blomstra. Med sin kvickhet och för tiden frimodighet blir hon ett centrum i huvudstadens kulturliv. Hon blir hedersledamot både i den svenska- och franska konstakademien.  Hon får också på akademien möjlighet att ställa ut sin egen konst. Men framförallt så blir hon spindel i nätet och värdinna för akademien i de salonger hon höll.

På en av salongerna möter Charlotta Cederström skalden Anna-Maria Lenngren, en diktare av rang som först efter sin egen död faktiskt gavs ut under sitt eget namn. Ett tecknen i tiden. Kvinnan ska veta sin plats. Charlotta Cederström är också, trots sin frimodighet en produkt av sin tid. I ett brev till en vän skriver hon om kvinnans bildningsnivå: ”…att vi fruntimmer ha blott lappris kunskaper” och fortsätter kanske kopplat till sin egen lust efter bildning ”är icke sådant likväl en god böjelse, fast den ligger i sin linda?”

I en biografisk text skriver personhistorikern Bengt Hildebrand följande om Charlotta Cederström:
”I sin ungdom ansedd för en skönhet var Charlotta Cederström samtidigt till sitt väsen karlavulen, något som att döma av senare porträtt starkare accentuerades med åren, samt icke utan excentricitet … Som tonsättarinna och skaldinna var hon givetvis dilettant, men som konstnär kan hon icke frånkännas drag av självständighet.” Karlavulen och givetvis dilettant – jo, jag tackar jag. Det kanske kan vara värt att nämna att skribentens mor var född Gyllenkrok.

Skogspartimed påskrift ”Några kladdar, tillägnade mademe Tharmuth af CCM” en lavering av Charlotta Cederström (CCM Christina Charlotta född Mörner) som såldes på auktion för några år sedan. Lavering är en teknik inom måleri för att måla en yta med exempelvis utspädd tusch eller transparent akvarellfärg utan spår av penseldrag. Jag tycker det är ett gott exempel på Cederströms konstnärliga förmåga.

Charlotta Cederström dog den 22 februari 1832.

#enbildkonstnärperdaghållerdoktornborta #konst #konstpaus