23 maj, 2017

Java hela dagen

Av JanneHbom

I dag fyller Java 22 år. Alltså inte ön i Indonesien. Och inte heller kaffet, eller kaffebönan utan språket Java. Året var 1995 när Sun Microsystems presenterade det objektorienterade programmeringsspråket Java. Den gamle programmeraren i mig är så gammal att jag är bättre på utdöda språk som till exempel Cobol men jag försöker mig ändå på en hyllning i java-kod. Håll till godo!

/***************************************************
*  Compilation:  javac Grattis.java
*  Execution:    java Grattis
*
*  Prints ”Grattis, Java”. En enkel hyllning till James Gosling & Co
*  % java Grattis
*  Grattis, Java
*****************************************************/

public class Grattis {

public static void main(String[] args) {

// Prints ”Grattis, Java” to the terminal window.

System.out.println(”Grattis, Java”);

}

}

Copyright © 2017, Jan Holmbom.