21 januari, 2015

Från upptagen chef
till upplyst chef

Av JanneHbom

upptagen_upplyst

Hur är det? Tillhör du den där strukturerade gruppen ledare som tar sig fram i livet med en välfylld agenda. Är din kalender dessutom mer eller mindre fulltecknad och dina möten är schemalagda och uppbokade? Om så är fallet, så är det egentligen inget konstigt med det. Tvärtom, hela vårt land är fyllt med chefer och ledare som lever efter devisen ”Upptagen är högsta status”. Du är med andra ord inte ensam. Du är bara en i raden av alla de ledare som valt bort den spontana möjligheten till framgång.

Om du vill nå större framgång då är det kanske dags att gå från upptagen till upplyst. I din roll som ledare ska du i den bästa av världar ägna 70-80 procent av din tid med att tänka strategiskt – att lyfta blicken – och som företagets eller organisationens föråkare ligga steget före för att ni tillsammans på bästa sätt ska klara framtidens utmaningar. Resten av tiden ska i denna ideala värld ska ägnas åt ”den dagliga verksamheten”.

Idag är de procentuella förhållandena många gånger omvända och jag har träffat fler än några chefer som är mer eller mindre till 100 procent sysselsatta med den operativa, dagliga verksamheten och allt vad framtidsspaning får snällt ligga på hyllan.

Men att gå från upptagen chef till upplyst chef kräver att man skaffar sig input, intryck och inspiration. Det är helt klart så att det är i mötet mellan människor som fantastiska saker händer. Det är då som ny idéer föds, tekniska problem får sin lösning eller rent av nya marknader erövras. Men då räcker det inte med de schemalagda mötena som kanske upptar din ”busy” kalender idag, utan här måste göras plats för de spontana mötena. Och för att åstadkomma det behöver du dels göra plats för det i din kalender, dels ta steget. Och då menar jag bokstavligen ”ta steget”. Dags att lämna ditt direktörsrum och börja gå runt i din organisation.

Dags för Walkaround mangement – eller det ronderande ledarskapet.  Sätt av tid i din kalender som oavkortat ska användas av dig för att helt enkelt gå till enskilda medarbetare där de befinner sig. Ta också då tillfället i akt och hör hur det är och passa på att ge energi genom att understryka hur viktiga de och deras arbete är för ert företag/organisation, för helheten. Jag vet av egen erfarenhet att det under dessa spontana möten kommer att komma fram idéer och lösningar på problem och utmaningar som ni tidigare lagt mycket schemalagd tid på bland annat i möten utan att komma fram till ett resultat. Dessutom ”lär” du din organisation att alla kan bidra, alla måste bidra, till er framgång och framtid.


 

Jan Holmbom är skådespelaren som av misstag utbildade sig till ingenjör och ekonom och blev IT-företagare. Han har över tjugofem års erfarenhet av internationella affärer. Jan Holmbom anlitas ofta som föreläsare, inspiratör och estradör. Med kunskap, engagemang och en sällan skådad energi vänder han ut och in på begreppen och skapar engagemang, delaktighet och bygger vinnare. Jan anlitas ofta som processledare inte minst i värdegrunds- och förändringsarbete. LÄS MER»

 

Tidigare texter i ämnet hittar du bl.a. här:
Se ljuset och vårda rätten att göra fel
”Energitjuvar stjäl. Bli en motkraft!”
”Konstruktiv kritik kväver!”
”Att leda med beröm”