10 september, 2015

AF lägger ner. Lägg ner AF

Av JanneHbom

arbetsformedelingen_1000x450

I slutet av förra året meddelade Arbetsförmedlingen att 100 av förmedlingens totalt 320 kontor i Sverige skulle stängas. För Östergötland innebär det nu att i ett första steg stängs kontoren i Vadstena, Söderköping, Österbymo och givetvis Boxholm. Men det kan bli några ytterligare. Åtvidabergs existens verkar hänga på en skör tråd. Ett mycket bättre beslut hade varit att stänga ALLA 320 kontoren. Och under värdiga former avveckla hela Arbetsförmedlingen.

För handen på hjärtat, inte minst i dessa dagar då så många är oroliga för att våra gemensamma pengar inte ska räcka till är det ett monumentalt slöseri med resurser att år efter år pumpa in miljarder i en organisation som så kapitalt misslyckats med att göra det man heter. Att förmedla jobb. Istället har man under åren växlat mellan att å ena sidan vara bidragsgivare och kontrollorgan till att framstå som statistisk rapportgenerator. Själva grundidén att förmedla jobb har snarare setts som en bisyssla.

Jag är fullt medveten om att det inom Arbetsförmedlingen finns mängder av dugliga medarbetare, till och med några direkt briljanta och dessutom andra mindre lämpade som givit upp och tröttnat för länge sedan. Alltså, en blandning precis som på många andra större arbetsplatser. Organisationens kräftgång kan nog knappast i alltför hög grad skyllas på de anställda. Utan ansvaret faller tungt på ledning och styrande politiker. Otydliga och under åren ständigt ändrade ägardirektiv tillsammans med flyende och allt för oftast otillräckligt management har under åren sakta men säkert skapat en koloss på lerfötter som framstår som allt mer oförmögen att uppfylla det som var den grundläggande idén med AF – att förmedla jobb.

Istället  är verkligheten tyvärr en helt annan. Arbetsförmedlingen har enligt undersökningar från bl.a. Svenskt näringsliv och Statistiska centralbyrån med åren minskat antalet förmedlade jobb. Detta trots att anslagen till organisationen med åren ständigt har ökat. Under 2014 pumpades 42 miljarder skattekronor in i organisationen. Ut i andra änden kom 10 förmedlade jobb per förmedlare. Om vi ger varje förmedlare var och en två månaders semester innebar det att de lyckades förmedla ett jobb i månaden! Det är allt annat än acceptabelt. Det är heller därför inte konstigt att 3 av 4 jobb som idag förmedlas sker helt och hållet utan Arbetsförmedlingen medverkan.

Det är dags. Med sin ständigt otydliga roll på arbetsmarknaden, det tveksamma ledarskapet och den extremt låga verkningsgraden krävs helt nya idéer, nya upplägg och nya partnerskap för att möta framtidens utmaningar. Våga ta det första steget. Lägg ned hela Arbetsförmedlingen.