10 september, 2015

28 eller 28?

Av JanneHbom

janej_1000x450

En del säger att det är en månad som har 28 dagar. Andra säger att alla månader har 28 dagar. På var sitt sätt har alla, vare sig man påstår det ena eller det andra, lika mycket rätt eller fel.

Beroende på utgångspunkt, referenser och perspektiv är det fullt rimligt att man kan komma fram till helt olika svar på en till synes enkel fråga. Kanske blir det ännu rimligare om frågans komplexitet ökar.

Däremot är det tveksamt om det är rimligt att alltid utgå från att just baserat på sin egen utgångspunkt, sina egna referenser och sitt eget perspektiv att det egna svaret alltid är det rätta, eller ens det bästa. Inte ens i det som tycks vara de allra enklaste frågorna. Och absolut inte när komplexiteten i frågeställningen ökar.

Ändå känns dagens samhällsdebatt binär, svart eller vit. Man ska vara för eller emot. Säga Ja eller Nej. Gilla eller Hata.

Förmodligen finns de bästa lösningarna på de stora samhällsfrågorna inte ute på åsiktskanterna utan någonstans där mitt i det gråa någonstans mellan svart och vitt. I kompromissen. I Sverige har vi varit världsbäst på det. Det har rent av byggt vår nations välstånd. Kanske hög tid att ta upp det gamla hantverket igen, innan det helt fallit i glömska.