31 januari, 2019

Bildalfabetets uppfinnare

Av JanneHbom

August Herbin dog den 31 januari 1960 i Paris. Han blev under sin 77-åriga levnad ledande inom det abstrakta måleriet i Frankrike. Här talar vi om en man som med åren bokstavligen blev bokstavstrogen i sin konst.

För i slutet på 1930-talet ledde intresset för italienska Trecento (föregångarna för det italienska renässansmåleriet) Herbin till en mer konkret, tvådimensionell målningstil med enkla geometriska former. Och med hjälp av cirklar, trianglar och rektanglar och andra geometriska figurer uppfann han ett bildalfabet (Alphabet Plastique) som utgjorde fundamentet för hans målningar. Ett alfabet där han gav former och färger en verbal symbolik. Ett kompositionssystem baserat på bokstavsstrukturen. Han tilldelade färger och former till varje bokstav. Detta var inte tänkt att vara konst för sig själv utan snarare ett pussel att låsa upp. Hans kod avslöjar ett oväntat djup och komplexitet som lägger till en särskild attraktion i hans målningar.

Men trots att hans krävde sträng efterlevnad av kodningsprinciperna tillät Herbin sig själv en stor frihet i tolkningen av sina egna bilder. Han blev en av de stora pionjärerna inom konstruktivismen i Frankrike.

Nue(Nude) målade Herbin dödsåret 1960 och Nue är målat enligt bildalfabetet:
N = vit någon form av form = gör, re, mi, fa, sol, la, si
U = blå = halvsfäriska former = sol, la
E = röd = sfäriska former = do  
Alltså används färgerna blå, röda och vita, med tillägg av svart, vilken enligt hans teori kan användas med alla olika former.

På något sätt förstod kanske August Herbin att hans dagar var räknade. För många av hans tavlor är daterade 1960 och med tanke på att han gick bort den 31 januari 1960 så blir ju det året det samma som en månad. Efter hans död var det bara ett enda konstverk i hans ateljé som inte var fullbordad. Det konstverket hade han givetvis gett titeln Fin (Slut).

Nue är en gouache på pannå och ingår i Tate museums samlingar. Tavlan är magasinerad.

#enbildkonstnärperdaghållerdoktornborta #konst #konstpaus