1 mars, 2019

Autodidaktisk purist

Av JanneHbom

Den svenske modernistiska konstnären Axel Kargel var en sann purist. Han behärskade verkligen det avskalade måleriet.

Den svenske modernistiska konstnären Axel Kargel var en sann purist. Han behärskade verkligen det avskalade måleriet.

Purismen var en konstriktning som lanserades av Amédée Ozenfant och Le Corbusier i det tidiga 1900-talet. De tog avstamp i kubismen men valde bort det dekorativa och den invecklade formleken och till förmån för den ”rena” form. Enkla standardföremål skulle avbildas, utan några onödiga detaljer och med betoning på helhet eller det typiska. Färgskalan skulle också reducerades till ett fåtal klanger.

Axel Kargels målning Ett hus vid havet, Öland är ett mycket gott exempel på purism både till form- och färgreduktion. Att motivet är från Öland faller sig helt naturligt då Kargel tillsammans med sin fru under många år drev kafé i Sjöstugan strax norr om Borgholm. Det blev en kulturell oas på ön med namnkunniga gäster som Nils Ferlin, Ivar Lo-Johansson och inte minst många av Kargels målande kollegor.

Axel Kargel föddes den 1 mars 1896 i Kalmar. Han var en autodidaktisk konstnär som efter bland annat resor till Paris utvecklade ett starkt förenklat måleri med en lysande kolorit. Ett måleri som han själv benämnde syntetisk purism.  

Kargel anses idag vara en av de mest framstående ölandskonstnärerna från mitten av 1900-talet. Han är också idag ett internationellt etablerat svenskt konstnärsnamn och hans tavlor är synnerligen attraktiva på konstmarknaden både här hemma i Sverige och utomlands. Men det kunde ha slutat annorlunda.

Axel Kargel var obarmhärtigt självkritisk och efter sin debututställning 1932 skulle det dröja mer än tio år innan han valde att ställa ut igen. Och det var först efter separatutställningen hos Galleri Gummesson i Stockholm så sent som 1951 som han fick sitt egentliga genombrott.

Axel Kargel dog 1971 i Stockholm.

#enbildkonstnärperdaghållerdoktornborta #konst #konstpaus