10 mars, 2014

Vikten av att fatta beslut

Av JanneHbom

[LINNEFORS 2014-03-10] (10 av 100) Ditt ledarskap bedöms hela tiden och på många olika sätt. Av din närmaste omgivning, av din omvärld, dina medarbetare, partners och inte minst av dig själv. Varför gjorde du just så? Varför sa du så? Hur tänkte du? Hur tänkte du inte? 

Många egenskaper krävs av dagens ledare men en av de viktigaste är förmågan och modet att fatta beslut. Det finns ingen som förlorar så mycket i anseende som en ledare som förhalar beslut eller som aldrig tycks komma till skott. ”Vi sover på saken” kan ibland möjligen fungera men de flesta viktiga beslut fattas här och nu och dessutom i vaket tillstånd.

En trygg förvissning är att det kan aldrig bli mer än fel och mycket sällan är beslut av en sådan karaktär att det riskerar liv och lem. Däremot att kunna fatta ett beslut driver hela organisationen, arbetslaget och medarbetarna framåt.

Ledare som är ”rädda” för att fatta beslut återfinns oftast i oroliga organisationer där man lever efter tumregeln – Vad du än gör, gör inte fel – I denna typ av kulturer regerar osäkerhet och fokus läggs oftast på att utförligt beskriva problem och hinder. Stor kraft läggs även på att försöka förklara varför man inte kan göra på det ena eller det andra sättet. Misstänksamhet, övervakning och regelrätt skitprat runt fikabordet kommer oftast som ett brev på posten i dessa miljöer.

Men frågan är vad är hönan och vad är ägget? Är den ”rädda” ledaren en produkt av organisationen eller är det tvärtom att organisationen är en produkt av den ”rädda” ledaren.

Svaren kan nog variera men ett är säkert att du som ledare bär alltid ansvaret för hur ditt ”lag” spelar. Jag blir dessutom alltid lika fundersam när jag möter ledare som menar på att med en annan ”laguppställning” då skulle allt bli så mycket bättre, då skulle han eller hennes organisation verkligen leverera. Sanningen är nog en helt annan. Med rätt ledning levererar de flesta laguppställningar. Men det bygger på en beslutsmässig ledare som gillar att fatta beslut oftast tillsammans med andra, alltid i vaket tillstånd men alltid i slutändan också under eget ansvar.

Men det häftigaste av allt är att vara en ”rädd” ledare är inget kroniskt tillstånd. Det är absolut inte obotligt. Med rätt coachning, strategi och hårt och lustfullt arbete kan alla förändras. Kanske är det dags att fatta ett beslut?

#blogg100 
#Blogg100 är en utmaning som går ut på att blogga varje dag, 100 dagar i rad.
Här kan du läsa mer om utmaningen