11 mars, 2014

Värdegrund som policy

Av JanneHbom

[LINNEFORS 2014-03-11] (11 av 100) När din organisation skriker efter fler policydokument, mer regler, förordningar och styrdokument för att ”styra upp” och få ”ordning” på saker och ting, då kan det var tecken på en organisation i eller på väg in i kris. Det som förmodligen saknas är en tydlig gemensam värdegrund att stå på och en vision att tillsammans uppfylla.

Gång på gång möter vi i media ledare för företag och organisationer där allt från små övertramp till ren och skär kriminalitet skett. Ledare som måste förklara sig hur det kunde ske och också svara på vad man kommer att vidta för mått och steg för att det aldrig ska inträffa igen. Ofta som svar på hur det kunde ske hänvisar man till bristande rutiner för kontroll. Och på frågan vilka åtgärder som kommer sättas in för att förhindra en upprepning ges lika ofta svaret förbättrade rutiner för kontroll. Skärpt kontroll, repressalier och straff kan säkert fungera som avskräckning. Problemet är bara att detta hanterar bara symtomen inte orsakerna till den krissituation som uppstått.

Vill man istället långsiktigt komma till rätta med organisationens problem och förstå orsakerna och sambanden måste man gräva djupare. Det är först när man närmar sig organisationens kärna som kan börja forma det som ska känneteckna oss som företag eller organisation. Vilka är vi? Hur vill vi vara? Hur vill vi att vår omvärld  ska se på oss? Med formandet av en gemensam värdegrund skapar vi grunden för våra uppfattningar om vad som är rätt. Vi förser oss själva och vår organisation med en etisk kompass och helt plötsligt påverkar de oss i våra attityder och upplevelser av varandra, av kunden och andra samarbetspartners. Med en förankrad och levande värdegrund kan en organisation dessutom uträtta i det närmaste underverk. Det skapar inte bara ett schystare företag eller organisation. Det är dessutom resultatdrivande.

Jag har själv flera exempel på hur detta arbetet har inneburit rena metamorfoser för företag och organisationer som varit ”utdömda”. Jag kommer att återkomma med några av dessa i kommande artiklar i ämnet.