Etikett: Tom Alandh

11 maj, 2017

Inga träd får växa till himmelen

Du skall inte tro att du är något – Jantelagens första paragraf är mer grundlag i Sverige än till exempel regeringsform eller tryckfrihetsförordningen någonsin kommer att vara. Inga träd tillåts att växa till himmelen. Visst, en viss avvikelse i växthöjd i förhållande till den övriga skogens träd kan få förekomma. Men då inom rimlighetens gränser. Skulle, mot förmodan, någon enskild individ drista sig till att […]