Etikett: horace engdahl

13 april, 2018

Att flytta fokus

Egentligen är det detta som allting handlar om: ”då det under sammanträdet framkommit att ledamöter, ledamöters döttrar, ledamöters hustrur och personal vid Akademiens kansli utsatts för oönskad intimitet eller opassande behandling av vederbörande. Dessa erfarenheter hade ej kommit upp i ljuset utan den senaste tidens uppmärksamhet rörande dessa problem” Citatet är hämtat ur Svenska Akademiens pressmeddelande från den 27 november 2017. I samma pressmeddelande kan […]