Etikett: david

15 februari, 2019

Döden, döden

Det enda som jag vet är att jag ingenting vet. Det får man väl ändå säga är en ödmjuk inställning till sitt eget kunnande. Just med de orden beskriver Platon den grekiske filosofen. Sokrates. Sokrates den store tänkaren vars idéer lagt grunden till en stor del av den västerländska filosofin. Men år 339 före Kristus sågs hans värv inte med blida ögon av Atens folkförsamling […]