17 april, 2018

Palus Putredinis

Av JanneHbom

Förruttnelsens träsk är namnet på det månhav som vetter mot jorden på månens norrsida. Dess form påminner om ett bäcken.

Här hos oss dör alarna. Mördade av de vattendomar som härskar över Svartåns stränder. Det värker i hjärtat när Tekniska verken reglerar utifrån otidsenliga regler. Men det gäller att göra guld av fallhöjden.

En annan fallhöjd är avståndet från sadelkanten till den leriga jorden. Den sträcka som alla höga hästars ryttare riskerar att förr eller senare rasa.
Att gravitationen dessutom är sex gånger kraftigare här än på månen gör bara slutet mer smärtsamt. Oavsett om träsket finns på månen eller i Börshuset i huvudstaden.