6 oktober, 2014

Ölen 26 gånger dyrare i Boxholm

Av JanneHbom

nool600

[LINNEFORS 2014-10-06] Det är hög tid att kundunderlagsanpassa de kommunala avgifterna för serveringstillstånd. Dagens avgiftsmodell gynnar storstäderna på bekostnad av övriga landet och prissättningen verkar mera baseras på individuellt politiskt tyckande och smak mera än att se till att skapa möjligheter i den egna kommunen. Om detta får fortsätta kommer det att ytterligare utarma Sverige utanför storstäderna.

Du och din förening eller ditt företag har kanske funderat på att bjuda in till en PUB-afton eller någon annan öppen aktivitet där du tänker att dina tilltänkta gäster ska erbjudas möjligheten att också njuta en öl eller dricka ett glas vin? Då krävs det en hel del. Det är nämligen så att människans hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Det är egentligen ingenting konstigt med det heller. Snarare tvärtom, alkoholen orsakar både skador och lidande dagligen i vårt samhälle.

När du köper en öl på krogen hos en entreprenör eller under en PUB-afton arrangerat av till exempel en förening är det därför tryggt att veta att drycken serveras av utbildad personal som löpande kontrolleras av inte mindre än fyra tillsynsmyndigheter, Kommunen, Polisen, Länsstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut. Arrangerören kanske till och med har sett till att du och din öl bevakas av en eller flera ordningsvakter. Dessutom klirrar det till lite i den svenska statskassan för varje inköp du gör. Allt det här är bra, som sagt, människans hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. I varje fall nästan alla ekonomiska intressen.

För när det gäller den enskilda kommunens prissättning av serveringstillstånd och tillsynsavgifter råder djungelns lag både gällande nivåer och prismodeller.

Likhet inför lagen är en grundläggande princip för en demokratisk stat och ingår som en självklar del i FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna.  Men när det gäller kommuners monopol på avgifter inom alkohollagstiftningen kan vi snarare prata om en olikhet inför lagen. Bara i Östergötlands län är det en stor skillnad i tillståndsavgifterna som bara kan förklaras med att godtycke, okunskap och förmyndarskap väger tungt vid prissättningen. I Ödeshögs kommun kostar ansökan om ett tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten 600 kronor. I grannkommunen Boxholm kostar samma typ av tillstånd 4.200 kronor. Varför ska det var sju gånger dyrare att få anordna en PUB-kväll i Boxholm jämfört med Ödeshög?

Men egentligen är det ännu värre. För inget av de kommunala avgifterna är baserade utifrån hur det lokala kundunderlaget ser ut, vilket de borde vara. Det är föga troligt att en boende i Norrköping skulle släpa sig ned till Ydre för att närvara på en Musik-Quizz där möjligheten ges att dricka ett glas öl producerat på Nääs gårdsbryggeri i just Ydre kommun. Men en och annan Ydrebo skulle nog kanske våga sig på det. Lek med tanken att hela 1% av alla Ydres män och kvinnor, 20 år eller äldre, skulle närvara innebär det att 28,8 personer skulle närvara. Var och en köper var sin pilsner för 60 kronor. Vi räknar högt och säger att arrangören tjänar 30 kronor på varje flaska. Det ger en intäkt på 864 kronor. Då fattas bara 2.136 kronor för att täcka kostnaden för det tillfälliga serveringstillståndet.

Om PUB-kvällen istället hade legat i Ödeshög hade de 40,8 personer som suttit lutade över musikkrysset med var sin öl bidragit med 1.224 till arrangören. Efter att kostnaden för det tillfälliga serveringstillståndet räknas av hade en liten vinst på 624 kronor för denna del genererats.

Diagrammet nedan visar hur många gånger dyrare ett Tillfälligt Serveringstillstånd är i de olika östgötska kommunerna i förhållande till det lokala kundunderlaget. Utifrån det sättet att räkna är ett Tillfälligt Serverigstillstånd billigast i Linköping och över 26 gånger dyrare i småkommunerna Boxholm och Ydre.

tillfalligtserveringstillstand

Så länge politiken framhärdar dagens prissättningssystem är man också ytterst ansvarig till att utbudet av möjliga träffpunkter där man kan träffas under ordnade former över ett glas öl begränsas.

I dessa tider kanske det är ännu viktigare att vi kommer ut och just träffar varandra för att också då få möjlighet att prata med varandra istället för om varandra. Det borde alla gånger vara bättre. Avslutningsvis lånar jag Hasse Alfredssons ord och tankar som känns ännu mer aktuella i dessa oroliga tider då alldeles för mycket dessutom spelar urbanisterna i händerna:

När man ser på hur barn´a växer upp och står i,
kan man undra om barn´a nånsin får det som vi?
Om det finns jobb, om det finns mat
om det är drägligt där dom bor,
finns det får och kor och vatten och luft?
Får dom döttrar och söner, har dom dragspel och vals,
har dom kvar bruna bönor, har dom någonting alls?
Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl
men man hoppas att barna ändå får ett glas öl!