4 februari, 2019

När människan reduceras till en geometrisk figur

Av JanneHbom

Fernad Léger influerade ett antal svenska modernister genom den konstskola han drev i Paris. Här i min konstpaus har jag tidigare uppmärksammat Georg Suttner som menade att där på Légers konstskola lärde han sig måla rent och att arbeta med färgen.

Fernad Léger föddes den 4 februari 1881 i Argentan i Frankrike. Hans tidiga måleri innehöll klara influenser från ipresssionismen. Men det var när han mötte kubismen i verk av bland annat Braque och Picasso som han på något sätt hittade sin egen stil. I verk som blev allt mer abstrakta utvecklade han en stark personlig konst.  Här får kontrasten mellan färg och form utgöra fundamenta för bildens uppbyggnad. Léger blir en stor tillskyndare till det nya moderna livet och i hans målningar växer den nya realismen fram. Maskinerna, byggnaderna och alla tekniska apparater framställs såsom plastiska skönheter. Människan reduceras till en geometrisk figur.

Dam vid toilettbord tjänar som ett gott exempel på det ovan nämnda. En olja på duk från 1920 där hela hans sätt att forma volym och att avindividualisera modellerna kommer att bilda skola. Här är Léger väldigt nära futurismen. Den kulturella riktning inom bland annat konsten som tog sin start i Italien och som strävade efter att bryta med tidigare traditioner. Man hyllade maskinen, förkastade äldre tiders konst och förespråkade nedrivning av museerna. 

Det säga att den fascistiska ideologin tog starkt intryck av futurismen, vilket måste svidit för Léger som efter sin exil i USA under 2:a världskriget återvände till Frankrike och Paris och genast löste medlemskap i det franska kommunistpartiet.

Fernand Léger blev en av den moderna konstens stora förgrundsfigurer. Han var mycket produktiv och målade in i det sista. Han dog nästan bokstavligen med penseln i sin hand 1955.

Dam vid toilettbord en olja på duk, från 1920 ingår i Göteborgs konsmuseums samlingar.

#enbildkonstnärperdaghållerdoktornborta #konst #konstpaus