21 mars, 2014

Modig nog att leva just idag

Av JanneHbom

[LINNEFORS 2014-03-21] (21 a v100] Idag är det världsdagen som uppmärksammar Downs syndrom. I November 2011 beslutade FN att utse 21 mars som ”World Down Syndrome Day”, att iakttas varje år med början 2012. FN uppmanar alla medlemsstater, relevanta organisationer i FN-systemet, internationella organisationer, samt det civila samhället, inbegripet icke-statliga organisationer och den privata sektorn, att observera World Down Syndrome Day och aktivt öka allmänhetens medvetenhet om Downs syndrom.

Inte minst viktigt i en tid där elitism och likriktning verkar vara honnörsord för alldeles för många. På vårt förlag, Linnefors Förlag, har vi givit ut en bok som fler borde läsa. Den heter Modig nog att leva och är skriven av Marie Winald Karlström.

Marie, hjärtopererad som 6-åring och senare mamma till Jesper som föds med Downs syndrom och ett komplicerat hjärtfel.
När man lever med döden ständigt närvarande krävs det mod att våga leva. Under hela sitt liv har Marie sökt genom dåtid, nutid och framtid för att hitta en hållbar mark att stå på. Jesper blir den nyckel hon behöver till lycka och försoning.
Genom Jesper, som nu fyllt 16 år och får vård i livets slutskede, hittar Marie sig själv. För Jesper har ett alldeles särskilt och klokt sätt att möta livet på. Han är, liksom Marie, modig nog att leva.

Jag skulle bli så glad om du läste den. Det skulle du också bli. 

#blogg100
#Blogg100 är en utmaning som går ut på att blogga varje dag, 100 dagar i rad.
Här kan du läsa mer om utmaningen