26 april, 2018

Mjölby kommun köper Galleria Kvarnen

Av JanneHbom

Det är förvisso iögonfallande att en kommun köper ett köpcentra men samtidigt visar det ändå på någon form av vilja till förändring. Däremot löser ju själva köpet ingenting. Det tomma butiksytorna kommer att gapa lika tomma efter det att köpekontraktet är undertecknat.

Det är här jag funderar på hur ser planen ut? Hur har det kommunala bolaget Fami tänkt att skapa en åter blomstrande cityhandel? Finns det resurser och besitter man kompetensen?

Dessutom fortsätter satsningen på externhandeln i Mjölby. Med utbyggnaden av Viringe med köplador och ännu mer mark projekterad för handel vid Depot i Mantorp känns det som kommunens strategi gör detaljhandeln är allt annat än tydlig. Så frågan faller sig naturlig: Finns förutsättningarna överhuvudtaget i Mjölby för en blomstrande cityhandel?

Och förresten, hur bra går det det för Depot (fd Mobilia) i Mantorp. Men det är inte min point om det går bra eller dåligt för Depot. Utan det finns väldigt få, om ens några, exempel på små kommuner som lyckat med både externhandel och cityhandel.

En kommun har ett extra starkt kort på sin hand och det är att man sitter på planmonopolet. Dels långsiktigt genom översiktsplanen, dels genom detaljplanearbetet när det gäller själva utföranden och genomförande av ett område. Men för att lyckas måste man ha en tydligt vision över vart man vill med sin handel. Utifrån visionen kan man (självklart tillsammans med handel och näringsliv) sätt ett ett antal mål för utvecklingen, först därefter koppla aktiviteter till detta för att nå målen.

När man saknar vision och mål tenderar istället det dagliga arbetet att bestå av ett antal mer eller mindre slumpmässigt händelsestyrda aktiviteter. Den typen av aktiviteter som påminner mer om vals (ett steg framåt och två steg tillbaka) än om målinriktat utvecklingsarbete.