29 juli, 2017

Män och deras kaffedrickande

Av JanneHbom

Det är något speciellt med män över femtio år och deras kaffedrickande. Om det tilltar eller avtar det ska jag låta var osagt, men kaffemuggen bär alltid tydliga spår av deras åldrande. En eller fler kaffedroppar hamnar över muggens kant och där på utsidan letar sig dropparna ned längs lergods, porslin eller rent av papp eller plast.

Det kanske är så att läppmuskulaturen har åldrats och förslappats och där i glipan och bristen på den forna spänsten leds dropparna fel. Droppar som till slut samlas i botten och kapillärt skyndar sig för att sluta cirkeln. Den cirkel som sedan blir ett avtryck, en ring, på en bordskiva, på en tidningssida eller i bästa fall en servett.