24 mars, 2017

Kolmården åker berg-och-dalbana i myndighetssverige

Av JanneHbom

Det är inte lätt att göra rätt. Det har Kolmårdens djurpark smärtsamt fått erfara. Turerna har varit många rund djurparkens nya berg-och-dalbana, Wildfire. Ja, rent av rent av rama berg-och-dalbanan.

I oktober förra året upphävde Mark- och miljööverdomstolen det tidigare bygglovet för Wildfire Domstolens beslut innebar tekniskt sett att Kolmården skulle komma att behöva riva berg-och-dalbanan. Det skulle dock kunna hävas om Norrköpings kommun, som först gav tillstånd till bygget, förbereder en detaljplan i efterhand.

Okej, kommunen har alltså beviljat ett bygglov för bygget på felaktiga grunder. Domstolen menar också att de effekter som åkattraktionen väntas ha på omgivningen kan antas medföra en märkbar miljöpåverkan, bland annat på djurlivet. Därför borde kommunen sett över detta i en detaljplan innan bygglov godkändes.

Men genom att ta fram en detaljplan i efterhand skulle kommunen kunna rädda sitt eget ansikte men framför allt rädda en spännande satsning på att ytterligare förstärka besöksnäringen i området. Just berg-och-dalbanor har den egenheten att de drar till sig turister från bokstavligen hela världen.

Men till dess absolut ingen åkning i banan. Eller?

Nu har Norrköpings kommun kommit fram till att Kolmården kan köra Wildfire under tiden som förslaget till den nya detaljplanen tas fram.

Men djurparken tvekar. Och det är väl i allra högsta grad förståeligt. När Norrköpings kommun kommer viftande med papper och säger att ”det är bara å åk’” får man inte glömma att budbäraren är den samma som en gång i tiden beviljade det ogiltiga bygglovet. Jag kan tänka mig att i detta ärende är Djurparkens förtroende för kommunen förbrukat.

Det återstår att se vad som händer. Jag tror att Wildfire kommer att få stå kvar, öppnas och sprida gjädje och tjut över Kolmårdskogarna. Faktum är att området skulle kunna växa ytterligare som besöksplats men för det krävs en betydligt bättre infrastruktur av inte minst tillfartsvägar. Och det är en betydligt större utmaning för kommunen.