13 mars, 2015

Kassa kommunikationer kväver

Av JanneHbom

tagtrafik_600

Boxholm är en av de stora förlorarna i Östgötatrafikens kollektivtrafiklotteri. Det är bara att konstatera att de senaste förändringarna i trafiken till och från Boxholm ytterligare försvårar för de som vill välja tåget. När nu Östgötatrafiken prioriterar trafiken mellan Motala och Mjölby på bekostnad av Boxholm – Mjölby innebär det, med ständiga tågbyten i Mjölby, att fler och fler i Boxholm kommer att välja bort tåget som färdmedel.

Det är för mig en gåta hur Boxholms kommun utan protester har kunnat lägga sig platt och ensidigt accepterat dessa försämringar.  Var finns ledarskapet och var finns viljan att ta strid för sina invånare? Att som Boxholms kommun ha ett strategiskt läge längs med stambanan som så illa utnyttjas är helt enkelt inte försvarbart.

Dags att tänka nytt. För att Boxholm ska växa krävs en hel del, bl.a. fungerande kommunikationer. Om fler och fler ska välja tåget måste det till trafiklösningar som tilltalar dagens resenärer. Boxholm behöver 20-minuterstrafik till och från Mjölby. Då kan vi leva med tågbyte i grannkommunen.

Omöjligt, säger säkert de som ser en värld fylld av hinder inte minst bestående av Trafikverk, Östgötatrafik och andra parter i målet.

Tvärtom, säger jag, och inte nog med det. För i samband med det nya 20-minuterståget mellan Boxholm och Mjölby skapas dessutom ett nytt stationsläge i Strålsnäs. Ett stationsläge som med ens skulle göra det där detaljplanelagda området för 50-60 villatomter synnerligen attraktivt för inte minst nya kommuninvånare. Vad väntar vi på?

Tekniskt omöjligt, skriker samma invändare. Det är trångt som det är på stambanan hävdar de i samma andetag.

Inte alls, I en utredning beställd av kommunerna Nässjö, Aneby, Tranås, Boxholm och Mjölby visar utredaren på att det är absolut genomförbart inte minst ”ur ett kapacitetsmässigt perspektiv”.  Samma utredning visar också i detalj vad som krävs för att genomföra projektet. Varför är det då inte redan gjort?

Pengar, det finns inga pengar, menar de och pekar på skenande kostnader och galopperande utgifter i det gemensamma.

Det är god samhällsekonomi att effektivt utnyttja befintlig infrastruktur. Dessutom är världen full av pengar. Det har aldrig funnit så mycket pengar som nu. Och räntan är så låg att det egentligen inte finns. Nu är det med andra ord bästa läge att investera i vår gemensamma framtid, i vår kommun. Vad är det då som saknas om alla bitar är på plats och inget händer?

Dags att stoppa denna regionala kannibalisering som Östgötatrafiken ägnar sig åt. När en skattefinansierad organisation så som Östgötatrafiken har glömt bort vem som är till för vem är det dags att säga ifrån. Nu krävs politiskt ledarskap, visioner, mod och handlingskraft. Boxholm har ett strategiskt läge längs med södra stambanan. Hög tid att ta vara på det. För snart går tåget.