Alla människor borde ha tillgång till en berså. I Hugo Birgers målning ”I bersån”, en olja på duk från ungefär 1880 fångas det där omhuldande som man kan uppleva just i en berså.

Hugo Birger föddes den 12 januari 1854 i Stockholm. Han blev tidigt moderlös men uppfostrades av sin mormor och av sin far. Genom att följa med sin far runt Stockholms krogar blev Birger redan som 10-åring bekant med många konstnärliga personligheter. Och drogs tidigt till måleriet. När den store målaren Ernst Josephson flyttade till Paris blev Birger inneboende hos honom. Där målade Birger små tavlor, gärna med eleganta unga damer precis som de i ”I bersån”. På grund av att Birger led av svår ledgångsreumatism så fick han allt svårare att klara vintrarna i Paris. Josephson fick till och med hjälpa honom att tejpa fast penslarna på handleden för att kunna fortsätta att arbeta.

Förutom reumatism hade han en sedan länge smygande lungtuberkulos som med åren övergick till så kallad galopperande lungsot. När sommaren var inne förde Munthe honom till Sverige med ångbåt från Lübeck. Tre dagar efter ankomsten till Helsingborg avled Hugo Birger på Hotell Mollberg den 17 juni 1887. Han var då 33 år och hans konstnärliga verksamhet hade endast omfattat ett årtionde. Hugo Birger ligger begravd på Nya kyrkogården i Helsingborg, nära kapellet. Gravstenen var tidigare utsmyckad med en relief som tillverkats av den gode vännen Carl Larsson. På grund av ett ökat antal stölder i området plockades originalreliefen bort 2008 och är numera ersatt av en kopia.

”I bersån” finns att beskåda på Nationalmuseum i Stockholm.