19 februari, 2015

Hjältarna på havet

Av JanneHbom

batflykt

I natt seglade jag de sju haven. Jag stod där på bryggan med mitt kaparbrev i innerfickan och med värjan i högsta hugg, kommenderande min besättning bestående av sjöbusar att sätta segel så vi än en gång kunde ge oss ut för att plundra och erövra fiendeskepp. Mitt kaparnamn var Janne Järnblick, förmodligen inspirerad av Sveriges kanske mest (ö)kände kapare Lars Gathenhielm, kanske mer känd som Lasse i Gatan.

En i sig märklig dröm då mitt marina intresse är i det närmaste obefintligt. Det enda jag kan dra mig till minnes är att jag som 12-åring skrev upp för Förarbevis för båt /Skepparexamen för en marinofficer vid Sjökrigsskolan i Näsby Park. Men det ingick mera som ett led i aktivering av ett livligt barn än förberedelser för ett liv som sjöbjörn.

Som sagt, i det närmaste obefintligt, men inte helt. På twitter följer jag nämligen Marina Militare, den italienska flottan, vår tids stora hjältar i Medelhavet. I Operation Mare Nostrum räddar de dygnet runt flyktingar i sjönöd. Arma människor som likt kreatur fösts ombord på utdömda skorvar för att seglas från Afrika till friheten och möjligheterna i Europa. Hjärtlösa människosmugglare som utan att blinka varje dag utsätter hundratals andra människor för livsfara.

Utan Marina Militares insatser hade Medelhavet i ännu större utsträckning blivit gravplats för ännu fler barn, kvinnor och män. Bara under ett år har den italienska flottan räddat, helt osannolika, 150.000 människor ur havet. Under samma period har dessutom 330 människosmugglare infångats och ställts inför rätta. För det är den italienska flottan värd all respekt och dessutom enligt mitt förmenande en värdig kandidat till Nobels Fredspris. Följ Marina Militare på twitter du också – @ItalianNavy