2 november, 2014

HÄR BYGGER VI MÄNNISKOR – DET SEENDE LEDARSKAPET

Av JanneHbom

gubbe_seende_blogg

Alla människor har en längtan efter att bli sedda och bekräftade. Känslan av och vetskapen om att ingå i något och vara en del av ett skeende är utomordentligt viktig och kan många gånger utgöra skillnaden mellan framgång och misslyckande. De flesta av oss kan också skriva under på att det förhåller sig på detta viset. Inte minst gäller det för våra medarbetare.

Trots detta är det inte ovanligt att chefer och ledare i dagens företag och organisationer verkar många gånger ha tappat bort den kunskapen och istället lägger fokus på organisationsåtgärder, budgetuppföljning och tekniska lösningar. Jag menar inte på något sätt att de åtgärderna, uppföljningarna eller lösningarna är oviktiga, tvärtom de kan säkert i vissa fall äga sin nödvändighet. Men de är mera av kameral natur och har föga att göra med ett genuint ledarskap.

Om du som ledare, förmodligen tillsatt för att förverkliga ett företags / organisations / avdelnings visioner och mål och uppnå resultat, istället för att dyka ner i planer och strategier och vara totalt uppbokad i ändlösa schemalagda möten väljer att tillbringa mer tid tillsammans med dina medarbetare kommer det att börja hända saker. För det är i mötet mellan människor som fantastiska skeenden startar. Och det är i dessa möten som det seende ledarskapet gör skillnad.

För några år sedan hade jag ett inledande samtal med en ledare på ett husföretag. Efter sedvanliga presentationer och artigheter hasplade jag ur mig ett som jag tyckte självklart konstaterande:
”Jaha, här bygger ni alltså hus.”
Det svar jag fick tillbaka gjorde starkt intryck på mig:
”Nja, här bygger vi faktiskt människor, som bygger andra människors drömmar. Det råkar dessutom bli hus av det.”

Att det som ledaren sa stämde väl med verkligheten märkte jag sedan tydligt gång på gång när jag träffade olika medarbetare på företaget. Det fanns en energi i personalgruppen som vilken ledare som helst hade betalat dyra pengar för att uppnå.

Det som genomsyrade ledarskapet och ledarna på husföretaget var att man medvetet arbetade med att synliggöra samtliga medarbetare. Att få de att känna att oavsett vad man hade för arbetsuppgifter var de i varje del viktiga och nödvändiga för helheten. Att känna sig sedd och behövd och att med stolthet veta att man ingick i något stort och viktigt var en grundsten i företagskulturen.

Hur gjorde man det då?
Ja, inte var det genom att anslå månatlig försäljningsredovisning med cirkeldiagram, pajer och siffror. Inte heller var det genom LEAN-arbetet eller logistikplaneringen. Det fanns förvisso där precis som det givetvis fanns hos alla andra konkurrenter i branschen.

Men det som gjorde skillnad på det här företaget var det personliga mötet och samtalet mellan ledare och medarbetare och att ledarna insåg att de själva hade det yttersta ansvaret för kvaliteten i mötet. Ett möte där deras sätt att samtala fick stor betydelse för företagets och medarbetarens utveckling.

För lika lätt som det är i ett samtal att stjäla energi lika svårt är det för den ovane att tillföra energi, att förstärka det positiva och göra medarbetare delaktiga och behövda. Jag har under åren i mitt ledarskap försökt att skapa mig ett eget register av samtalsämnen som jag använder i mina möten med medarbetare. Här listar jag några av dessa:

 1. Jag litar på dig.
  Tillit är något man förtjänar. Det är med andra ord en av de finaste ”utmärkelserna” en medarbetare kan få.
 2. Vi hade inte kunnat göra det här utan dig.
  Du är unik. Vem vill inte höra det?
 3. Vad tycker du?
  Hur skulle du vilja göra? Experten är oftast din medarbetare, inte du som ledare.
 4. Tack
  Den här är egentligen så självklar att den inte borde stå med här. Att tacka för ett väl utfört uppdrag. Ändå visar flera undersökningar att detta är det som medarbetare alldeles för ofta saknar från sina chefer/ledare.
 5. Jag gjorde fel
  En del ledare och chefer verkar tro att erkänna egna fel visar brist på ledarskap. Det är precis tvärtom. Det visar på empati och skickar också viktiga signaler till organisationen att ibland gör vi alla fel och då lägger vi kraften på att rätta till dem och hitta sätt som gör att vi åtminstone inte gör samma fel igen. Det i sin tur gör att alla kommer att våga mer.
 6. Allt är möjligt
  Framgångsrika ledare vet att det mesta kan åstadkommas med rätt inställning. Med en positiv grundinställning till förändring och möjligheter skapas grogrunden för reell kreativitet.
 7. Jag behöver din hjälp
  Att det ska vara så svårt att be om hjälp. De flesta människor hjälper mer än gärna till. På ett företag eller organisation ger detta ibland också möjligheten för en medarbetare att prova på och utforska nya områden.
 8. Jag är stolt över dig
  Vem vill inte höra det? Ändå använder vi det alldeles för sällan. Jag läser till exempel dagligen i tidningar och ser på TV hur duktiga medarbetare i företag och organisationer förklarar och informerar om åtgärder och landvinningar. Jag hoppas verkligen att deras ledare och chefer tar dessa tillfällen i akt och talar om hur stolta de är över deras insats.
 9. Be om ursäkt
  Man ska aldrig underskatta värdet av att be om förlåtelse.  Fyra ord, jag ber om ursäkt, eller bara ett, förlåt, kan ställa till rätta det som blev fel.
 10. Jag finns här
  En närvarande ledare som dessutom väljer att vara personligt professionell sänder signaler till medarbetaren att om det är något, oavsett vad, kan du alltid komma till mig. Hela du är viktig för mig.

 Det här var bara några exempel på vad som kan utgöra starten för det SEENDE LEDARSKAPET där dagliga spontant samtal med medarbetare i organisation ingår som en grundbult. För som han sa, ledaren på husföretaget – ”Här bygger vi människor”.