9 maj, 2015

Ett Sverige

Av JanneHbom

skog_1200x900

På landsbygden finns skogen.
I staden kollegieblock och datumparkering.
Och gula stolpar som ibland tickar fortare
så att man vet när man ska gå över till andra sidan.

På landsbygden finns gläntan.
I staden mellanrummet mellan affischering och förbjuden.
Och gågator där folk springer fram
för att hinna i tid till nästa paus.

På landsbygden finns slätten.
I staden finns kontorslandskap och plastväxter.
Och ringleder som som tar dig tillbaka
till samma plats om och om igen.