29 mars, 2014

En onormal tid

Av JanneHbom

[LINNEFORS 2014-03-29] (29 av 1900) Vi lever i en normal tid. Men inte länge till. Redan i natt klockan 03:00 ska vi stiga upp och medurs förflytta oss till den onormala tiden. Det är ju så den ska heta den tid som vi ibland lite slarvigt kallar för sommartid.

I att vara en värld där normalitet är norm och i ett land där det normala i det närmaste upphöjts till en konstart borde väl övergången till sommartid och därmed övergivandet av normaltiden betraktas om inte som en orimlighet åtminstone som en styggelse. Folk borde gå man ur huse och protestera men väldigt få höjer ens på et ena ögonbrynet. De ringa protester som hörs kommer oftast för sent och beror oftast också på att man kom för sent, till ett möte eller en aktivitet just för att man inte uppmärksammat övergången från det normala till det onormala i tid.

Men trots att vi svenskar många gånger anser oss vara bland det mest normala som mänskligheten lyckats korsa fram är sanningen förmodligen den att inte en enda av oss är normal i ordets exakta betydelse.

Redan på barnavårdcentralen misslyckas vi med att få träff på det normala. Vi nybakade föräldrar sitter där och ser på hur våra barn mäts och vägs för att sedan se synnerligen kompetent vårdpersonal pricka in barnets data i diagrammet med den förtryckta normalkurvan. Ibland är barnets värden nära normalkurvan, ibland lite längre ifrån. Men aldrig, aldrig på kurvan. Vi lämnar besöket på centralen med en känsla att mitt barn vara inte helt normalt i förhållande till vad som är normalt enligt normalkurvan. Barnet växer nästan normalt men inte helt normalt. Men vår ångest växer. Det är normalt. Så har det varit för föräldrar i alla tider. I varje fall i alla tider då normalkurvan funnits. Vi oroas över våra barn. Men de visare sig att de oftast växer upp helt ovetande om normalkurvor och blommar ut och blir normalt normala människor

Så släpp ångesten här och nu för barnavårdscentralens normalkurva säger oss egentligen något annat mycket viktigare. Det onormala är det nya normala. Så har det alltid varit. I normalfallet.

#blogg100
#Blogg100 är en utmaning som går ut på att blogga varje dag, 100 dagar i rad.
Här kan du läsa mer om utmaningen