14 oktober, 2020

Den slöa eggen

Av JanneHbom

Läste i bladet en ung man dömdes till sex års fängelse för att med kniv ha försökt ända en annans mans liv. Efter avtjänat fängelsestraff ska gärningsmannen utvisas. Men bara femton år, sedan är han välkommen tillbaka.

Under 2019 var dygnskostnaden i häkte 3 255 kronor och på anstalt 3 202 kronor. Låt oss bara räkna på kostanden för utdömt fängelsestraff i fallet ovan. Då slutar notan på 7.012.380 svenska skattebetalarkronor (med tanke på den strafförkortning som tillämpas i riket kanske det dock blir ett något lägre belopp). Lägg där till kostnad för dygn i häktet, rättskipande myndigheters kostnader för polis, domstol och inte minst försvarsadvokater.

Dessutom vårdkostnader för brottsoffer. Förmodligen kommer också skattebetalarna att få träda in och betala det utdömda skadeståndet till brottsoffret som den här gången landade på 190.000 kronor.

Allt som allt enorma resurser och pengar i ett enda fall. Men som sagt, efter att utvisningstiden är över är gärningsmannen välkommen till Sverige igen. Kanske borde det svenska rättsväsendet slipa eggen något mer på fru Justitias fickkniv (förlåt, svärd ska det vara).