4 april, 2014

Dags att införa lyckoindex?

Av JanneHbom

smileytown_600

[LINNEFORS 2014-04-04] Hur mäter man lycka? Går det överhuvudtaget och vilka ingående komponenter påverkar hur lyckliga vi är? Skapas lycka genom framgång eller är det tvärt om, lycka som skapar framgång? Och kan det användas i stadsutveckling?

I Santa Monica i den Amerikanska delstaten Californien håller stadens politiker och tjänstemän som bäst på att utveckla ett standardiserat lyckoindex för stadens invånare. Med utgångspunkten att mäta lycka utifrån välstånd sällan är det bästa sättet att mäta sann lycka drar man nu igång ett arbete med att ta fram ett standardiserat lyckoindex som ska fungera som en indikator och en utgöra underlag för framtida beslut om stadens och invånarnas väl och ve.

Tanken är att insamlade data från en mängd olika områden som till exempel brottsstatistik, flyttmönster, närvaro i skolorna, ekonomisk bärkraft, trygghet, det fysiska miljöns utformning, föreningsliv tillsammans med enkäter och undersökningar allt som allt ska i början av 2015 kokas ner i ett standardiserat lyckoindex för stadens invånare.

En av de viktigaste anledningarna att man tar fram ett lyckoindex är att man vill få till ett bättre helhetstänkande vad gäller stadens utveckling. En mycket klok tanke i sig. Stadsutveckling och utveckling av samhällen behöver absolut mer av helhetstänkande. Inte minst i vårt land.

Idag är mycket av det arbete som sker i dessa frågor runt om i Sverige mer eller mindre uteslutande aktivitetsstyrda. Ett behov uppstår och välvilliga politiker och tjänstemän utarbetar och beslutar om en lösning som i bästa fall tillgodoser det efterfrågade behovet. Men många gånger helt utan att se hur passar det in i helheten. Visserligen finns det oftast en konsekvensbeskrivning pliktskyldigt upprättad men utan en klar bild av vad som är helheten kan denna bara baseras på mer eller mindre diffusa antaganden.

Med en aktivitetsdriven stadsutveckling där den långsiktiga visionen saknas kommer arbetet mer eller mindre framstå som en vals – två steg framåt, ett steg bakåt – två steg åt sidan, ett steg bakåt.

Det är här som ett standardiserat lyckoindex, utformat på ungefär samma sätt som det som håller på att ta form i Santa Monica skulle kunna fungera. Det skulle kunna utgöra en av de grundläggande komponenterna för att forma en långsiktig hållbar gemensam vision för en stad. Det skulle skapa en visionsdriven stadsutveckling där varje aktivitet blir en byggsten som passar in för att nå den gemensamma stadsvisionen.

Se filmen:

#blogg100 (35 av 100)
#Blogg100 är en utmaning som går ut på att blogga varje dag, 100 dagar i rad. Här kan du läsa mer om utmaningen