24 juni, 2016

Brexit, eller hur?

Av JanneHbom

brexit_1000x450

Jag vill bara påminna om att Englands folkomröstningar är som Sveriges, rådgivande. Följer man svensk logik blir verkligheten med största sannolikhet en annan än folkviljan.

1955 folkomröstade vi om införande av högertrafik. Drygt 82 procent röstade då för fortsatt vänstertrafik. 1967 infördes högertrafik.

1957 folkomröstade vi pensionsfrågan. En majoritet röstade emot införande av ATP. I verkligheten infördes ATP.

1980 folkomröstade vi om kärnkraften. En stark folkopinion mot kärnkraft avspeglade sig i valresultatet och kärnkraften skulle avvecklas. Årets Energiuppgörelse innebär att kärnkraftsskatten är det enda som försvinner. Istället ges klartecken för att bygga tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar.

Så möjligen kan det enda resultatet av att Storbritannien röstat för utträde vara att Cameron avgår.