8 juni, 2015

Bli en kreativitetsdödare – 12 tips för chefer och ledare

Av JanneHbom

oland_1000x450

Hur är det? Tillhör du de där trötta cheferna eller de lätt insomnade ledarna som alla förenas i en enda önskan – att allt skulle kunna få vara som det alltid varit. Står förändringar, kreativitet och nytänkande dig ända upp i halsen. Då ska du fortsätta läsa den här texten. För här kommer du få ett antal konkreta tips på hur du kan hindra att tidigare nämnda styggelser får fäste i din organisation.

KVÄV NYA IDÉER MED GAMLA
En enda mening från dig räcker för att ta död på eventuellt nya idéer från någon av dina medarbetare.
”Jo jo, men här har vi alltid gjort på det här viset och det har fungerat bra hittills.” Använd denna ofta. Du kommer bli förvånad hur effektiv den är.

MEDARBETARES MISSTAG
Tag varje tillfälle i akt att berätta högt och tydligt om medarbetares tidigare misstag eller tillkortakommanen. Här gäller verkligen att repetition är kunskapens moder och du vill verkligen att alla dina medarbetare ska lära sig att deras misstag och tillkortakommanden kommer de att bli påminda om i alla tider.

DETALJKIRURGI
Att kunna bemästra detaljkirurgin är a och o för dig om du vill mota olle i grind. Så fort en eventuell idé eller ett nytt förslag presenteras bör en av din allra första frågor vara:
”Hur skulle det gå till rent praktiskt?” Väldigt få har kommit så långt i tänket när ett nytt förslag läggs fram så ställs frågan tillräckligt arrogant kommer den säkert att effektivt grusa den mest optimistiske medarbetarens drömmar.

…OCH GIVETVIS EKONOMIN
Skulle det mot förmodan ändå finnas någon energisk medarbetare som framhärdar är det bara att tvåla till med lite frågor om ekonomi:
”Vem har du tänkt ska betala för det detta då?” brukar släcka även den mest energiska låga.

MÖTESMAKT
Se till att dina möten är långa, verkligen långa och alltid saknar agenda. Dra dig inte för att avbryta om det skulle uppstå diskussion som kan innehålla spår av kreativitet. Gärna med en ordningsfråga och passa då också på att införa en ny, tråkig rutin i organisationen.

FORMALISM ÄR KARAKTÄRSDANANDE
Hylla varje form av pedanteri men var nogsam med att kalla det för struktur.

TÄNK PÅ HUR DU TALAR
Som chef och ledare är ditt ordval viktigt för hela företagskulturen. Att ständigt använda sig av krigsmetaforer så som, ”vårt nästa slag”, ”nederlag”, ”slagfält”, ”kanoner”, ”ta strid” till exempel ska väl lära dina medarbetare att ständigt befinna sig i beredskap och inställda på det värsta.

FÖRBJUD HUMOR
En självklarhet, kommentarer överflödiga.

ARBETSMILJÖN
Sträva efter att skapa monotona arbetsmiljöer. Trist inredning finns oftast att tillgå till en billig penning. Här är också viktigt att alliera sig med erfarna partners inom området. Ventilation, kyla och värme kan i en tillräckligt inkompetent ventilation/värme/kylteknikers händer resultera i att det enda som systemen levererar med tillräcklig effektivitet är det ständigt närvarande brummande ljudet från själva anläggningen.

FEEDBACK
En medarbetare som svävar i ständig ovisshet är sällan vare sig kreativ eller nytänkande. Var därför mycket sparsam med feedback.

KONSTRUKTIV KRITIK
Konstruktiv kritik ska du däremot rikligt gödsla med. Ta för vana att alltid tillse att det finns med i en efterled, som till exempel;
”Det där var ju inte helt tokigt, men…låt mig ge dig lite konstruktiv kritik…” Ett klockrent sätt att förminska även den bästa beröm.

HANDEN PÅ HJÄRTAT
Ibland kan du dock behöva visa lite känslor för att visa att du ändå vill alla väl, men att du ändå i slutändan måste vara realisten i församlingen. Var inte rädd för det, säg:
”Handen på hjärtat. Låt oss vara realister. Om det nu är en så bra idé varför har ingen annan redan kommit på den?”

Genom att kombinera några eller rent av alla dessa handfasta tips kommer garanterat vare sig kreativitet eller nytänkande att slå rot i organisation. I varje fall inte på din vakt.