5 mars, 2014

Bland kanonkramare och björnar

Av JanneHbom

[LINNEFORS 2014-03-05] (5 av 100) Den ryska björnen ryter och revolverkäken Putin skramlar åter med vapenmakt för att tvinga de gamla unionsmedlemmarna i Sovjetstaten att hålla sig minst sagt på mattan. Världen oroas,säkerligen med all rätt, och rustar sig för en ny osäker framtid.

Du kanske rent av tillhör dem som tycker att nu är det dags att öka resurserna till det svenska försvaret. Lugn du är inte ensam. Det är en i dessa dagar ganska enkel uppfattning att hysa. Nu trängs rikspolitiker från alla politiska partier i teve-rutan för att meddela att de minsann NÄSTAN ALLTID tyckt att de ekonomiska anslagen till militarism i Sverige har varit för låga. ”Det räcker ju bara till att försvara Sverige i 10 dagar.” En intressant motfråga till alla dessa kanonkramare borde vara: Hur många dagar har du tänkt dig? 15, 20 dagar, en månad eller ett kvartal eller ännu längre?

Att upprusta, för det är det och ingenting annat som dessa män och kvinnor förespråkar, har ALDRIG lätt till varaktig fred. Tvärtom, alla moderna krig har föregåtts av exakt den typ av aktiviteter som nu förespråkas. Det som nu verkligen skulle behövas är att någon går före åt andra hållet. Att förespråka avspänning istället för anspänning, nedtrappning istället för upptrappning. Att Sverige skulle kunna vara den föråkaren är föga troligt. För det har vi en på tok för viktig inhemsk krigsindustri och vi befinner oss alldeles för nära ett val.

En partiledare i ett försvinnande litet riksdagsparti hävdar till och med att ”Min uppfattn. att demokratier måste hålla sig med ett gott försvar. Annars ökar krigsrisken, i en värld som inte är den bästa.” Okunnigt och populistiskt, men säkert publikfriande. Dessutom osant. Costa Rica avskaffade författningsenligt sin militärmakt redan den 1 december 1948. Ett land som geografiskt är placerat i en del av världen som upplevt mer oro, våld och väpnade konflikter än på de flesta andra håll. Men Costa Rica har ALDRIG var delaktigt trots att man i dessa avseenden har namnkunniga grannar som till exempel Nicaragua och Panama. Det borde vara en ledstjärna för oss andra. Än finns det tid för fred.

#blogg100 
#Blogg100 är en utmaning som går ut på att blogga varje dag, 100 dagar i rad.
Här kan du läsa mer om utmaningen