2 maj, 2014

Alla pratar om framtidens arbeten…

Av JanneHbom

jobb600

[LINNEFORS 2014-05-02] I debatten om jobben pratas det ständigt och jämt om framtidens arbeten och var framtiden arbeten ska skapas. Det må intressera både prognosmakare och folk med kristallkula men varför pratas det så lite om dagens arbeten. Med en arbetslöshet på 8,6% innebär det att under mars månad i  år saknade 440.500 personer arbete i Sverige. Det borde vara mer än 440.000 skäl till att prata om dagens arbeten istället.

För samtidigt som nästan en halvmiljon människor saknar arbete skriker delar av arbetsmarknaden efter arbetskraft och har så gjort under flera år utan att hörsammas. Inom ett antal yrkesområden råder till och med en sådan brist på arbetskraft att det på allvar riskerar att hämma hela branschers utveckling.

Utav Sveriges 21 landsting uppger 15 av dessa att det nu råder en sådan akut brist på sjuksköterskor att man varit tvungen att dra ned på antalet vårdplatser. Bara på Karolinska sjukhuset i Stockholm är just nu 160 platser stängda.

Industrin saknar svetsare. Har du hör den förut? Årligen kommer rapporter om att det saknas svetsare. Och det stämmer. Trots att det utbildas fler och fler inom detta område täcker det inte industrins behov.

Rörmokare är idag rent av en rödlistad art, samtidigt som deras arbetsområde utökats avsevärt från det traditionella rörpulandet till att idag också innefatta hela systemåtaganden inom värme, ventilation och sanitet. Något som gör att flera av dem idag tituleras VVS-montörer. Men oavsett titel så tillhör dessa hantverkare de yrken som det idag råder stor brist på.

Bristen på förskolärare förvärras hela tiden. Det råder rena rama huggsexan om nyutbildade förskolepedagoger. Sveriges kommuner försöker övertrumfa varandra för att kunna locka dessa grupper just till verksamheterna i sina kommun.

Ytterligare ett klassiskt bristyrke inom industrin är CNC-operatörens. Detta har alla vetat om under många år. Ändå väljer man på flera håll i landet att lägga ned utbildningar inom detta område.

Det råder också akut brist på lastbilsmekaniker. Och man behöver inte åka många minuter längs med våra motorvägar för att inse att det behövs. Lastbilsflottan som trafikerar de svenska vägarna har nog aldrig vart större och i och med det ökar behoven av service och reparationer. Rent allmänt är suget efter arbetskraft  inom motorbranschen stort. Av alla elever som har gått ut fordons- och transportprogrammet har 83% av eleverna fått jobb inom två år efter examen.

IT-branschen är den enskilda bransch som har störst rekryteringsbehov. Vi är idag så omslutna och beroende av IT i vår vardag att bristen på arbetskraft inom denna bransch kommer att kunna hota hela Sveriges chans till tillväxt och skapande av nya jobb.

Att det på Sverige vårdcentraler redan idag saknas 1.400 läkare utgör i sig bara toppen på den läkarbrist som finns i vårt land.

Det här är bara några exempel på områden där DAGENS arbeten finns i Sverige. Listan kan göras längre, mycket längre. Vi har dock ibland en förkärlek för att prata om det som komma skall. Och de må vara fint nog. Men jag kan, som sagt, åtminstone se 440.000 skäl till att vi borde fokusera lite mer på de jobb som redan är här idag. Med en gemensam kraftsamling, nytänkande, lite jävlar anamma och praktisk handling (läs gärna hårt arbete) är jag övertygad om att vi skulle kunna få många fler med i matchen. Och det behövs. Nu och i framtiden.