24 februari, 2016

13 + 53 = Vågar, vill och tror

Av JanneHbom

varframtidarhar_1000x450

Här är ett galet och dessutom hållbart men framförallt fullkomligt genomförbart förslag. Boxholms kommun redovisar rekordsiffror. Hela 13 miljoner kronor plus i kassan. Grannkommunen söderut längs med stambanan, Tranås, hissar fanan ännu högre och flaggar för ett positivt resultat på hela 53 miljoner. Mycket bra av Tranås som i och för sig sedan flera år har en stabil ekonomi med svarta siffror. Fantastiskt av Boxholm som de senaste åren brottats med raka motsatsen. Mycket bra och fantastiskt, alltså.

Förslaget då? Jo, både Boxholms och Tranås utmaning är befolkningstillväxten. Man vill, man måste växa, inte minst för att klara av framtidens utmaningar inom bland annat vård och omsorg. Tranås växer, men kanske inte tillräckligt fort. Boxholm växer i princip inte alls utan står mer eller mindre och stampar. Och vad det anbelangar vår omvärld så tror de riktiga förstå’arna att vi alla här långt från storstaden mer eller mindre ska död sotdöden, bli färre, äldre och sjukare. Pyttsan! Vi kan bättre.

Men förslaget då? Använd pengarna till grundplåt för att åstadkomma tätare tågtrafik. Med en avgång/ankomst var 20:e minut från Tranås och Boxholm mot/från Linköping skapas den tillgänglighet som starkt kommer att bidra till de bägge orternas attraktivitet som plats att bo, leva och till och med verka på. Men det är inte nog. Löp linan ut och skapa dessutom stationslägen i både Sommens samhälle och Strålsnäs. Ta pengarna till det! Gör det nu! Våga satsa! För det om vi inte vågar, vill och tror på en framtid utanför storstäderna, vem skulle då göra det?