26 juni, 2018

Vi går mot mörkare tider

Av JanneHbom

I det här landet bor Bill och Bull.
De tittar på fotboll och delar åsikter.
Det var dåligt, sa Bill.
Dåligt var det, sa Bull.
Han var dålig, sa Bull.
Dålig det var han, sa Bill.
Osvensk, sa Bill.
Precis, osvensk, sa Bull.

I bästa fall hade det här varit en saga. En ganska dålig saga. Knappast skriven av Gösta Knutsson. Men ändå en saga. Men det är det inte. Den 9 september är det val i Sverige. Då kommer Bill och Bull att gå och rösta. Och de kommer göra sitt val utifrån en enda fråga och det kommer förmodligen förändra Sverige för all framtid. Sannerligen, vi går mot mörkare tider.