Etikett: väderstreck

6 april, 2014

I den bästa av världar

[LINNEFORS 2014-04-06] När jag växte upp var världen uppdelad i en västlig och en östlig del. Och den avgränsades med en mur. En cementerad mur av sten och betong. På den ena sidan väst och frihet och på den andra sidan öst och tyranneri. Några andra väderstreck talades det egentligen aldrig om. Förvisso fanns det både norr och söder men i norr var bara is […]