Etikett: livet

18 maj, 2018

Hur långt är ett grissleliv?

Hela fyrtiotre manår blev den sillgrissla som hittades avliden på Öland tidigare i år. Men vad blir det i grissleliv. Är det faktor två man ska räkna med. Eller tre? För det kan väl ändå inte var hundens uppräkningssiffra sju som gäller även för den fracktecknade fågeln. Det skulle ju innebära 301 år. Och vem vill leva så många tidevarv. Livslängder är överhuvudtaget oberäkneliga. Precis […]

7 april, 2016

Vill vi inte alla bli lindansare?

Jag gick en dag längs en skogsväg. På bägge sidor grävda diken och planterad granskog. Dikena knappast nygrävda och den täta skogen kanske ännu endast utsatt för en första gallring. Skogsvägen med sina två hjulspår och sin gräsbeklädda mittremsa letade sig fram i landskapet så som den säkert gjort i hundratals år. Det är skillnad på skogsvägar och körvägar här i skogen. De senare är […]