Etikett: lindansare

7 april, 2016

Vill vi inte alla bli lindansare?

Jag gick en dag längs en skogsväg. På bägge sidor grävda diken och planterad granskog. Dikena knappast nygrävda och den täta skogen kanske ännu endast utsatt för en första gallring. Skogsvägen med sina två hjulspår och sin gräsbeklädda mittremsa letade sig fram i landskapet så som den säkert gjort i hundratals år. Det är skillnad på skogsvägar och körvägar här i skogen. De senare är […]