Etikett: Grammatik

7 mars, 2017

Grammatik är häftigt

Grammatik är häftigt. Och svårt. Vänta, nu blev det nog alldeles ofullständigt. Meningen alltså. Grammatik är det regelsystem för språket som beskriver hur orddelarna ska kombineras för att bilda ord och hur dessa i sin tur ska kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. Är den svenska grammatiken idag den samma som den var på 60-talet? Får grammatiken egentligen förändras med tiden? Är grammatiken […]