6 mars, 2015

Kort betraktelse över att leasa en pilsner

Av JanneHbom

guinness_900

En bra fredag har det varit. Grunden för ett nytt spännande teaterprojekt med mycket hjärta har lagts. Och inte nog med det, dessutom toppades det med inköp av två helt oundvikliga effektpedaler för en gubbrockare.

Nu sänker sig solen över Linnefors. det höga vattenståndet i Svartån göra att forsarna fullkomligt dånar fram. Det luktar nästan lite vår i luften.

En pint Guinness är upphälld och helgen kan kan börja. Och varför inte börja den på bästa möjliga sätt. Med Sångarbröderna i Boxholm ljudande ut ur högtaleriet med ”En kort betraktelse över att leasa en pilsner”. Här i en inspelning från 2008 under dirigenten och bästa vännen Olle Nilssons ledning. Texten har han själv skrivit efter många års noggranna studier. Hoppas att ni alla skaffar er en bra helg, med eller utan pilsner.