7 mars, 2019

Jag ser inte skogen för alla Mondrians träd

Av JanneHbom

Jag vet inte, men jag tycker att karl har målat träd i hela sitt liv. Och det är i så fall inte så ovanligt. Men om det är ett och samma det törs jag inte säga.

Piet Mondrian föddes den 7 mars i Amersfoort i Nederländerna. I dag är han mer än världsberömd för sina ”kompositioner”. Det är målningar som består av geometriska former och grundfärger. Han ”kompositioner” används idag som mönster på allt från tapeter till muggar och t-shirts. Men som sagt jag hävdar att hans non-figurativa måleri bara är en utveckling av de träd han en gång i tiden började måla, och då helt realistiskt.

Redan 1912 när han i Paris mötte kubismen började dock Mondrians konstnärliga vandring mot det abstrakta måleriet.

I ”Grey tree” från just 1912 syns tydligt influenserna från kubismen men abstraktionen i bilden är ännu i det närmaste obefintlig. Men Mondrians strävan efter att vilja återge en universell verklighet, menade han med tiden, bara kunde uttryckas med hjälp av räta linjer och grundfärgerna rött, blått och gult jämte svart och vitt. Och hans ”rena” abstrakta konst var ett faktum.

Under första världskrigets slutskede var Piet Mondrian med och bildade det holländska konstnärskollektivet De Stijl. Gruppen lanserade Neoplasticismen vars principer var att konsten skulle vara abstrakt. Dessutom med en formlära där bara räta hörn i horisontella eller vertikala lägen fick användas, och färgerna skulle vara de enkla elementärfärgerna, med tillägg av vitt, svart och grått.

Mondrian kom med åren att bli neoplasticismens okrönte konung. I ”Komposition II röd, blå och gul” från 1930 manifesterar han detta mer än väl.  Det har under åren gjort otaliga tolkningar av dessa kompositioner. Men jag har min tolkning klar. Ännu ett träd.

Piet Mondrian flyttar 1940 till USA och dör den 1 februari 1944 i New York.

Grey tree” från 1912 (1911) är en olja på duk och ingår i Gemeentemuseum Den Haag samlingar.

Komposition röd, blå och gul” från 1929 är en olja på papper och duk och ingår i National Museum i Belgrad, Serbien.

#enbildkonstnärperdaghållerdoktornborta #konst #konstpaus