14 maj, 2015

Inte snävt alls

Av JanneHbom

zlat_1000x450

Nej Åsa, det finns inget snävt i din manssyn. Tvärtom, faktum kvarstår män läser mindre än kvinnor. Vi män läser dessutom mindre än vad vi gjorde för 15-20 år sedan.

Av Sveriges befolkning, alla kön inräknade, är det drygt 50% som läser ”i en bok” under en genomsnittlig vecka. Cirka 40% av dessa anger att den boken är skönlitterär. Samtidigt är det ungefär 10% av befolkningen som menar att de aldrig läser en bok. Hälften läser regelbundet böcker. Ungefär hälften av hälften läser regelbundet skönlitteratur och en tiondel läser aldrig. Så är det nu och så har det varit under ganska lång tid.

Däremot läser pojkar och vuxna män mindre idag. Det verkar dessutom vara klassöverskridande. Undersökningar visar på att även högutbildade män läser mindre skönlitteratur. Det är allt annat än bra och redan i dag larmas det om minskad läsförståelse bland barn och ungdomar och unga vuxna. Och då är ändå läsförståelsen enbart den tekniska uppsidan av läsandet. Det essentiella med allt läsande är att det fungerar som bränsle för den tänkande människan.

Med andra ord mäns läsande är i första hand inte ett kvalitativt problem utan kvantitativt. Fler borde läsa mer. Därför är Zlatans bok till exempel viktigare här än Lena Anderssons Augustvinnare. För det Zlatan och Lagecrantz åstadkom var att män började läsa. Unga och gamla män som kanske aldrig tidigare av egen vilja läst en bok. Män som inte läser blev män som läser. De läser, det är de viktigaste.

De är igång. Men hur kommer de vidare? Vilka bra tips finns det för alla dessa nya läsare i en post-Zlatantid? Har den artikeln skrivits? Vad läser man efter Zlatan-boken?

Jag vet inte – men nu ska i varje fall jag vandra i fyra litterära nobelpristagares fotspår. Tillsammans med Yeats, Shaw, Beckett och Heaney och en ansenlig mängd Sångarbröder från Boxholm ska vi njuta den irländska kulturen i Dublin under några dagar. God Helg.

___

I Correns Bokblogg ingår Joachim Törnfeldt, Jakob Carlander (cirkelledare),  Karin Ederö,  Anna Tjäder,  Birgitta Elwing, Christel Aurelius och Jan Holmbom.

Vi träffas en gång i månaden. På Correns Bokblogg fortsätter vi diskussionen med varandra och alla övriga som vill vara med.

I vår läser viGertrud Hellbrands ”Veterinären” (februari),Sjöwaöö/Wahlöös ”Roseanna”(mars), Jeanette Wintersons ”Skymningsporten” (april) och Chinua Achebes ”Allt går sönder” (maj).